Vēsture

Apraksts par izveidošanu 2011 “Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”

 1. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, piešķirt Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai profesionālās izglītības kompetences centra statusu ar 2014.gada 1.septembri.
 2. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.septembri Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas nosaukums ir „Rēzeknes tehnikums”.
 3. Pēc profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas Rēzeknes tehnikuma darbību nodrošina atbilstoši valsts budžetā paredzētajam finansējumam.

  Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas izveidota 2011. gadā, apvienojot Latgales Amatniecības meistaru skolu, Lūznavas Profesionālā vidusskolu, Rēzeknes Profesionālā vidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskola un Zilupes arodvidusskolu. [Ministru kabineta rīkojums Nr.83]

  Rēzeknes PV
  Rēzeknes APV

  Lapa izstrādes stadijā

  Lapa izstrādes stadijā