,,Publiskā runa’’ jeb  mācību sesija Nr.3

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

            Mācību diena solījās būt un arī bija ļoti īpaša, jo nodarbības vadīja divi, ļoti atšķirīgi eksperti. Pirmajā nodarbībā runājām par stresu ikdienā un pirms  uzstāšanās  vai citiem atbildīgiem pasākumiem. Dalījāmies savā dažādajā pieredzē,  uzklausījām ekspertes Ineses padomus , uzzinājām par dažādām uztraukuma pārvarēšanas metodēm un  tehnikām.

            Pēc pusdienām, kurās baudījām arī slavenās Rēzeknes tehnikuma pankūkas, nodarbības bija veltītas publiskajai runai. Ļoti daudz un aktīvi darbojāmies – trenējām  dikciju, meklējām humora dzirksti, uzstājāmies. Gan uztraucāmies, gan smējāmies, gan sadarbojāmies.

            Lai izprastu, kādi ir galvenie ieguvumi un, cik gatavi esam nākamajam solim, aizpildījām arī izvērtēšanas anketu. Anketēšanas dati:

83 % dalībnieki mācību sesijas norisi novērtē kā izcilu. Katram, protams, ir īpašas atziņas un ieguvumi, bet biežāk minētie ir – elpošanas “kvadrāts” satraukuma mazināšanai, improvizācijas un humora izmantošana uzstāšanās veidošanā. Nākamā projekta aktivitāte ir publiskās runas festivāls “Man ir ko teikt”. Aptaujas rezultāti liecina, ka mācību sesija palīdzēja mums sagatavoties savas runas prezentēšanai, bet vēl neesam droši par to, cik kvalitatīvi spēsim sagatavot argumentētu runu.

            Gan dienas izvērtēšanā, gan aptaujā domājām arī  par to, kuras ir tās tēmas, par kurām vēlamies rakstīt, runāt, paust viedokli. Galīgais tēmu saraksts taps tuvākajā laikā, bet visvairāk mūs interesē dažādu atkarību problēmas un kā tās risināt, dzīvnieku un vides aizsardzība, valsts drošība , jauniešu mentālā veselība un  centralizēto eksāmenu kārtošanas problēmas.

            Lai publiskās runas festivālā būtu drošāki, sapratām arī, ka nepieciešams labāk iepazīties, tāpēc pēc mācību sesijas organizējām saliedēšanās aktivitāti “Picērija”, kuras laikā paši cepām un degustējām picas.

Paldies ekspertiem Inesei Dreļai un Krišjānim Berķim par sadarbošanos, iegūtajām prasmēm un pieredzi! Ļoti liels paldies arī skolotājai Elīnai Kvitovai par “Picēriju”!

Informāciju apkopoja Ērika Kučere un projekta konsultants Solvita Pavlovska


Ziņa ievietota 05.03.2024

Pāriet pie ziņu saraksta