Ēku būvtehniķis

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam.

Ēku būvtehniķis darbā:

Darba aprīkojums:

Ēku būvtehniķis darbā izmanto būvniecības dokumentāciju, būvniecības darbu veikšanai nepieciešamos būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī būvobjektos lieto dažādus aizsardzības līdzekļus, piemēram, speciālo apģērbu, cimdus, aizsargbrilles, respiratoru u.c.

Darba apstākļi

Darbs pamatā notiek ārā. Bieži nākas būt izbraukumos dažādos būvprojektos. Darba vietā jārēķinās ar putekļiem un paaugstinātu troksni.

Darba un izaugsmes iespējas

Ēku būvtehniķis strādā būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbiem, vai strādā individuāli kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Profesija ir un būs pieprasīta darba tirgū, jo būvniecībā ir plašs darba piedāvājumu klāsts profesionāļiem, kuri veic kvalitatīvu darbu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Ēku būvtehniķa profesijā ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību: