Ar cieņu pret pagātni, ar cerībām nākotnē

Šī gada 30.maijā Rēzeknes tehnikuma 2D grupas audzēkņi, izmantojot iespēju, ko piedāvā  programma “Latvijas skolas soma”,  apmeklēja Likteņdārzu Koknesē.

Izzinošas nodarbības laikā gide Spodra Briede iepazīstināja jauniešus ar Likteņdārza tapšanas ideju, tās īstenošanu un nozīmīgumu latviešu tautas likteņa liecību un kultūras vērtību saglabāšanā. Rēzeknes tehnikuma audzēkņi uzzināja, ka Likteņdārzs ir monumentālās ainavu arhitektūras ansamblis, ko iniciēja Latvijā pazīstami mecenāti Marta un Vilis Vītoli. Ieguldot 450 000 latus, viņi kopā ar vairākiem domu biedriem – vēsturniekiem, politiķiem, uzņēmējiem u.c. jomu pārstāvjiem – , kā arī iesaistoties Kokneses novada pašvaldībai, nodibināja “Kokneses fondu”. 2006.gadā fonds izsludināja atklātu starptautisku ideju konkursu, kura rezultātā tika saņemtas vairāk kā 200 idejas attiecībā uz to,  kāda varētu būt Likteņdārza  mākslinieciskā un filozofiskā koncepcija. Par labāko tika atzīts japāņu ainavu arhitekta Šunmjo Masuno piedāvātais projekts.

Likteņdārza veidošanas un attīstības finansēšanā iesaistījās ikviens brīvprātīgais ziedotājs un, pateicoties kopīgam atbalstam, tas tapa kā latviešu tautas dāvana Latvijai 100.dzimšanas dienā. Galvenokārt tā ir piemiņas vieta, kuras mērķis ir apzināt, atcerēties un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ Latvija zaudēja 20. gadsimtā. Taču Likteņdārzs ir arī vieta, kur apjaust laiku – pārcilāt pagātni, smetlies tajā gūtās atziņas un ar cieņu un cerībām doties nākotnē.

Ekskursijas laikā Rēzeknes tehnikuma audzēkņi ar interesi pētīja Likteņdārza draugu alejā iestrādātos bruģakmeņus, kuros iegravēti dažādu cilvēku vārdi, tai skaitā Latvijas prezidentu un viņu dzīvesbiedru vārdi. Kopīgām emocijām vijoties ar gides izzinošo stāstījumu, tika baudīta Likteņdārza sirds –  amfiteātra ainava, pastaiga līdz skatu terasei un burvīgais skats no tās pāri Latvijas likteņupes Daugavas ūdeņiem uz Kokneses pilsdrupām. No piestātnes, kas atrodas pavisam tuvu jaunajam Likteņdārza objektam –  Saietu namam –,   ekskursija turpinājās, izbraucot pa Daugavas ūdeņiem ar kuģīti “Gulbis”. Brauciens norsinājās audiogida izzinošā stātījuma pavadījumā, kur stāstītāja loma atvēlēta pašai Daugavai. Brauciena laikā jaunieši uzzināja vēsturiskus faktus par Kokneses vēsturi un personībām, tostarp par Kokneses pili, ko pēc bīskapa Alberta pavēles 1209.gadā sāka celt Rīgas arhibīskapija, par pils saistību ar Livonijas Zobenbrāļu ordeni;  par Pļaviņu HES būvniecību un appludināšanas rezultātā zaudētajām vērtībām. Izbraukums ar kuģīti ietvēra arī nelielu līkumu Pērses upes ūdeņos, kur  jaunieši vēroja šīs upes gleznaino dabu un krastu īpatnību – dolomītu atsegumus, kā arī uzzināja par  kādreiz ļoti ievērojamo Pērses ūdenskritumu, kas arī tika appludināts Pļaviņu HES būvniecības rezultātā, bet, lai šo vietu saglabātu cilvēku atmiņās te upes krastā ir uzstādīts tēlnieka Jura Zihmaņa veidota piemiņas akmens “Pērses metene.”

Ekskursija sekmēja jauniešu interesi par Latvijas vēstures izzināšanu, bagātināja izpratni par latviešu tautas likteni un kultūrvērtībām, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Sagatavoja 2D grupas audzinātāja D. Butlere


Ziņa ievietota 05.06.2023

Pāriet pie ziņu saraksta