Bibliotēka

Resursi:

Izmantojamie Interneta resursi:

Bibliotēkas:

Universāla satura materiāli:

Resursi, kurus iespējams izmantot attālinātā mācību procesā:

  • https://lndb.lv/ – Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi
  • https://kopkatalogs.lv – Elektroniskais katalogs un datubāzes.
  • http://gramatas.lndb.lv/ Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā, iekļautas ap 10000 komerciālajā apritē neesošu grāmatu (16.gs.-21.gs. sākums).
  • http://periodika.lv/ Portāls, kurā pieejami vairāk nekā 3000 periodiskie izdevumi digitālā formā. Portālā var atrast profesionālos izdevumus, kā arī bērniem, mākslai, sportam un citiem tematiem adresētus periodiskos izdevumus. Iespēja lasīt kultūrvēsturiskus laikrakstus un žurnālus latviešu, krievu, vācu un angļu valodā, no 1748.gada līdz mūsdienām.
  • https://lasamkoks.lv/ Dažādām vecuma grupām veltīta digitālā bibliotēka bērniem.
  • https://kulturaskanons.lv/ Izcilākās un ievērojamākās 99 kultūras vērtības septiņās nozarēs.