Slide 1

PAPLAŠINI SAVAS ZINĀŠANAS

Kļūsti par profesionāli!

Slide 2

PAPLAŠINI SAVAS ZINĀŠANAS

Kļūsti par profesionāli!

Slide 1

PAPLAŠINI SAVAS ZINĀŠANAS

Kļūsti par profesionāli!

Aktualitātes

Skatīt visas aktualitātes un notikumus

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja ir iegūta pamatizglītība (pabeigtas deviņas klases un saņemta apliecība) un esi nepilngadīgs/a:

 1. No piedāvātā profesiju klāsta izvēlies profesiju, kas Tevi interesē!
 2. Palūdz kādam no vecākiem, lai kopā ar Tevi ierodas tehnikumā un aizpilda iesniegumu par uzņemšanu tehnikumā (Izglītojamo uzņemšanas kārtības Rēzeknes tehnikumā 2023. gadā 1. pielikums);
 3. Vecāki iesniegumu var aizpildīt arī  elektroniski (iesnieguma forma pieejama ŠEIT) , parakstīt to ar savu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu uznemsana@rezeknestehnikums.lv . Šajā gadījumā Tu vari ierasties tehnikumā bez vecākiem, lai klātienē uzrādītu atestāta par pamatizglītību oriģinālu, iesniegtu ģimenes ārsta izdotu izziņu 027/u, kā arī iesniegtu 4 savas fotogrāfijas.
 4. Lai iestātos tehnikumā, vecāku iesniegums ir OBLIGĀTS!
 5. Nenokavē iestāšanos, jo uzņemšanas komisija pieņems lēmumu par mācību grupu komplektēšanu 2023. gada 3. augustā. Pēc šī datuma iestāties tehnikumā varēs tikai brīvajās  vietās, ja tādas būs atlikušas.
 6. Dokumentu pieņemšanu uzsākam ar 19. jūniju.

Ja iegūta vidējā izglītība (Atestāts par vidējo izglītību) un esi pilngadīgs:

 1. No piedāvātā profesiju klāsta izvēlies profesiju, kas Tevi interesē!
 2. Ierodies tehnikumā un klātienē aizpildi iesniegumu par uzņemšanu tehnikumā (Izglītojamo uzņemšanas kārtības Rēzeknes tehnikumā 2023. gadā 2. pielikums) , uzrādot iesnieguma formā  minēto dokumentu kopijas un iesniedzot uzņemšanas komisija dokumentu oriģinālus.
 3. Lai iestātos tehnikumā, pašrocīgi rakstīts  iesniegums ir OBLIGĀTS!
 4. Nenokavē iestāšanos, jo uzņemšanas komisija pieņems lēmumu par mācību grupu komplektēšanu 2023. gada 3. augustā. Pēc šī datuma iestāties tehnikumā varēs tikai brīvajās  vietās, ja tādas būs atlikušas.
 5. Dokumentu pieņemšanu uzsākam ar 19. jūniju.

Mācībām 2023./2024. mācību gadā uzņemam ar 9 klašu izglītību:

N. p.k.Izglītības programmaProfesionāla kvalifikācijaMācību ilgumsVB finansēto vietu skaits
1.MehatronikaMehatronisku sistēmu tehniķis4 gadi30
2.Ēdināšanas pakalpojumiPavārs4 gadi25
3.Ēdināšanas pakalpojumiKonditors4 gadi25
4.Viesnīcu pakalpojumiViesmīlības pakalpojumu speciālists4 gadi15
5.KomerczinībasKomercdarbinieks4 gadi15
6.BūvdarbiApdares darbu tehniķis4 gadi30
7.BūvniecībaĒku būvtehniķis4 gadi15
8.Kokizstrādājumu izgatavošanaMēbeļu galdnieks4 gadi15
9.ProgrammēšanaProgrammēšanas tehniķis4 gadi30
10.Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkliDatorsistēmu tehniķis4 gadi30
11.Pārtikas produktu tehnoloģijaPārtikas produktu ražošanas tehniķis4 gadi25
12.Enerģētika un elektrotehnikaElektrotehniķis4 gadi30

Mācībām 2023./2024. mācību gadā uzņemam ar 12 klašu izglītību:

N. p.k.Izglītības programmaProfesionāla kvalifikācijaMācību ilgumsVB finansēto vietu skaits
 1.Pārtikas produktu tehnoloģijaPārtikas produktu ražošanas tehniķis1.5 gadi15
2.Ēdināšanas pakalpojumiKonditors1,5 gadi15

Vairāk par profesijam šeit.


 1. Uzņemšanai mācībām Rēzeknes tehnikumā iestājpārbaudījumi nav paredzēti.
 2. Audzēkņus mācībām tehnikumā uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu vērtējumu iepriekš iegūtās izglītības dokumentā:
  • apliecībā par pamatizglītību - latviešu valoda un literatūra, 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika, kā arī tiek ņemti vērā centralizētajos eksāmenos par pamatizglītības ieguvi uzrādītie mācību sasniegumu rezultāti;
  • atestātā par vidējo izglītību - latviešu valoda un literatūra, 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.
 3. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:
  • izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm ( nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
  • sekmju izrakstā  priekšmetos ir mazākais mācību priekšmetu skaits, kuros saņemtais vērtējums ir 4 balles.

Vairāk par uzņemšanu šeit.


 1. Saziņai ar uzņemšanas komisiju vari izmantot e-pastu uznemsana@rezeknestehnikums.lv . Atbildi saņemsi 2 darba.dienu laikā.
 2. Telefoniski ar uzņemšanas komisiju vari sazināties, izmantojot tālruni +371 27841789.
 3. Uzņemšanas  komisijas darba laiks no plkst 9.00 līdz 16.00, no 2023. gada 19.jūnija līdz 15.augustam.

 1. Jā, mācību laikā ir iespējams dzīvot dienesta viesnīcā personām, kurām nav iespēju  ikdienā ar satiksmes autobusiem izbraukāt uz mācībām Rēzeknes tehnikumā.
 2.  2023./2024. mācību gadā maksa par dienesta viesnīcas izmantošanu būs noteikta 20 Euro/mēnesī (precizēsim septembrī).

 1. Stundas sākas 8:30.  8.stunda beidzas 15:20.
 2. Pusdienu pārtraukums ilgst 50 minūtes, grupas pusdienu pārtraukumam ir sadalītas trīs maiņās, lai audzēkņiem būtu iespēja pusdienot tehnikuma ēdnīcā.