Pārtikas produktu ražošana

Metodiskais centrs

Pārtikas produktu ražošana metodiskais centrs

PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS TEHNIĶA PROFESIJAS STANDARTS

Programmas paraugs “Pārtikas produktu tehnoloģija”

Modulārā programma “Pārtikas produktu tehnoloģija”

Mācību plāns