Kontakti

Rekvizīti

RĒZEKNES TEHNIKUMS 
Izglītības iestādes Reģ. Nr. LV 3136003574
PVN maksātāja Reģ. Nr. LV 90009617187

Saziņai

Tālr.: +371 64633664
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv

Pamatbudžeta konts:

Valsts kase, kods TRELLV22 
Konta Nr.: LV14TREL 2150 6680 0100 0 Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604

Darba laiks

8.00 – 16.30 (pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo darbinieku.

Administrācijas kontakti
Amats Vārds, uzvārds Tālr. E-pasts
Direktore Benita Virbule +371 64633664
+371 29100363
benita.virbule@rezeknestehnikums.lv
Vecākais lietvedis Broņislava Kovaļova +371 64633664 bronislava.kovalova@rezeknestehnikums.lv
pasts@rezeknestehnikums.lv
lietvede@rezeknestehnikums.lv
Lietvedis mācību daļā Taisa Šmaukstele +371 64633664 taisa.smaukstele@rezeknestehnikums.lv
Direktora vietnieks mācību darba jomā Nellija Guda +371 64633666 nellija.guda@rezeknestehnikums.lv
Direktora vietnieks izglītības satura un attīstības jomā Irēna Kroiče +371 64633664
+371 28691501
irena.kroice@rezeknestehnikums.lv
Direktora vietnieks audzināšanas darba jomā Solvita Pavlovska +371 64633664 solvita.pavlovska@rezeknestehnikums.lv
Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Dainis Susejs +371 64633664 dainis.susejs@rezeknestehnikums.lv
Sporta organizators Artis Malta +371 64633664
+371 26155561
artis.malta@rezeknestehnikums.lv
Izglītības iestādes bibliotekārs Gaļina Sepirkovska +371 64633664 galina.sepirkovska@rezeknestehnikums.lv
Arhivārs Lāsma Lubgāne +371 64633664 lasma.lubgane@rezeknestehnikums.lv
Personas datu aizsardzības speciālists Roberts Glaudiņš +371 26143360 roberts.glaudins@rezeknestehnikums.lv
Vecākais iepirkumu speciālists Līga Murāne +371 64633664 liga.murane@rezeknestehnikums.lv
Saimniecības daļas vadītājs Aigars Lemps +371 64633664 aigars.lemps@rezeknestehnikums.lv
Darba aizsardzības inženieris Roberts Eisaks +371 64633664 roberts.eisaks@rezeknestehnikums.lv
Jurists Vita Visocka-Katkovska +371 64633664 vita.visockakatkovska@rezeknestehnikums.lv
Pedagogs karjeras konsultants Līga Rubuļņika +371 64633664 liga.rubulnika@rezeknestehnikums.lv
Pedagogs karjeras konsultants Gunta Sidorova +371 64633664 gunta.sidorova@rezeknestehnikums.lv
Personāla speciālists Olga Antonova +371 64633664 personals@rezeknestehnikums.lv
Galvenais grāmatvedis Emerita Vanaga +371 64633668 emerita.vanaga@rezeknestehnikums.lv
Algu grāmatvedis Aina Kučāne +371 64633668 aina.kucane@rezeknestehnikums.lv
Mācību korpusa dežurants,
Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
Mācību korpusa dežurants +371 64632662 -
Dienesta viesnīcas dežurants,
Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
Dienesta viesnīcas dežurants +371 64632767 -
Dienesta viesnīcas vadītāja,
Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
Larisa Pavļukeviča +371 64632767 larisa.pavlukevica@rezeknestehnikums.lv
Dienesta viesnīcas dežurants,
18.Novembra iela 43, Rēzeknē
Valentīna Kudrjavceva +371 64632875 valentina.kudrjavceva@rezeknestehnikums.lv