„Ar vienu soli pagātnē”

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas “Komerczinības” 1. kursa izglītojamie un izglītības programmas “Mehatronika” 2. kursa izglītojamie decembrī devās mācību ekskursijā un iepazinās ar “Brīvvalsts dārgumu nama” ekspozīciju un apskatīja mūsu valsts vēstures liecības. Izglītojamie viennozīmīgi guva vērtīgu informāciju par Latvijas izveides pirmsākumiem, par cilvēkiem, kas piedalījās cīņās un pieņēma svarīgus lēmumus, kā rezultātā mēs šobrīd dzīvojam neatkarīgā, demokrātiskā valstī. Lielu izglītojamo uzmanību piesaistīja Latvijas armijas karaspēka vienību krūšu nozīmju ekspozīcija, kas piederējušas varoņiem, kuri drošsirdīgi cīnījās par Latvijas brīvību.

Protams, īpašu jauniešu uzmanību piesaistīja iespēja izmēģināt interaktīvās, digitālās spēles un iespēja nofotografēties ar Rēzeknes mēra ķēdi.

Kā arī, izstāžu namā, izglītojamiem bija iespēja ielūkoties pagājušās simtgades Latvijas ievērojamāko koktēlnieku darbos, tādejādi atklājot, kā koktēlniecība attīstījusies cauri gadu desmitiem, kā arī, kādas tendences bijušas aktuālas tā laika mākslinieku aprindās, proti, laika posmā no Latvijas 1. brīvvalsts laika līdz pat neatkarības atjaunošanai 1991. gadā.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Līga Rubuļņika


Ziņa ievietota 20.12.2023

Pāriet pie ziņu saraksta