26.martā Rēzeknes tehnikuma konferenču zālē notika ikgadējais profesijas pasākums visiem izglītības programmas ,,Viesnīcu pakalpojumi’’ jauniešiem. Pasākuma sākumā visus klātesošos uzrunāja, uzmundrināja un par savu darba un karjeras pieredzi stāstīja mūsu tehnikuma absolvente, viesnīcas ,,Kolonna Hotel Rēzekne’’ viesu uzņemšanas vecākā speciāliste Veronika Kamiņina  un Rēzeknes 6.pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Nadežda Trušele.

Pasākuma galvenā daļa bija veltīta profesionālās meistarības konkursam, kurā piedalījās 2.D un 3.D grupu meiteņu komandas. Jaunietes iepriekš sadalīja pienākumus un konkursa dienā darbojās virtuālas viesnīcas vidē,  veicot vairākus uzdevumus: 

Profesijas pasākumu organizētāja un konkursa darbnīcas vadīja skolotājas Anita Raudive, Evija Agule un Dzidra Babra.

Konkursantu vērtēšanā un viesu lomās iejutās tehnikuma administrācija (I.Kroiče, R.Melne), tehnikuma viesi  (V.Kamiņina, N.Trušele), profesionālo mācību moduļu pedagogi (Dz.Babra, E.Agule, A.Raudive), angļu valodas skolotājas (I.Bukša-Cirša, D.Pavļukeviča), latviešu valodas skolotāja D.Čakše.

Konkursa rezultāti:

1.vieta  komandai ,,Saules zaķīš’’ (2.D)

2.vieta komandai ,,Cabinet 215’’ (3.D)

3.vieta komandai ,,DAMA LOV’’ (3.D)

Noslēgumā 2.D grupas jaunietes pasākuma dalībniekiem novadīja viktorīnas  ,,Profesijas pasaule’’, ,,Lieldienas’’  un ,,Latvijas novadi’’. 

Izglītojamiem tas bija gan izglītojošs, gan motivējošs pasākums, kurā viņi varēja redzēt profesijas darba specifiku, izaugsmes un karjeras iespējas,  izvērtēt savas zināšanas un prasmes, kā arī izvirzīt jaunus mērķus.

Paldies visiem, kas iesaistījās šī pasākuma norisē un vērtēšanā. Īpašs paldies jaunietēm par uzdrīkstēšanos, drosmi, gatavošanos un  piedalīšanos profesijas dienas pasākumā!

Informāciju apkopoja  A.Raudive

28.03.24. notika matemātikas konkursa  “Matemātikas radošais rīts” otrā posma  noslēgums un rezultātu apkopojums. Konkursa otrais posms notika laika posmā no janvāra līdz martam katru otro nedēļu, kurā piedalījās 1.-3. kursu interesenti, kopumā 36 izglītojamie.  Otrajā posmā notika piecas tūres. Nākošajā mācību gadā konkurss arī tiks organizēts!

Otrā posma rezultāti un piešķirtie tituli:

Godalgotās vietas tika apbalvotas  ar balvām un Atzinības rakstiem. Jaunieši , kuri  regulāri piedalījās konkursā  un uzrādīja labākos rezultātus saņēma Pateicības rakstus  par dalību. Paldies  konkursa dalībniekiem par interesantām idejām, risinot uzdevumus un matemātikas skolotājiem par atbalstu!

 Gaišas, priecīgas un ģimeniskas   Lieldienas!

 Direktora vietniece mācību darba jomā N. Guda

25. martā Rēzeknes tehnikumā notika ikgadējais Lieldienu Meikatons. Šogad dalību ņēma 1 Cp, 2 Cp, 3 C mācību grupas. Katra grupa sīvi cīnījās tādās disciplīnās, kā pārtikas produktu un izejvielu atpazīšana, terminoloģijas pārzināšana, aprēķinu veikšana pārtikas produktu zudumu noteikšanā, cenu kalkulācijā, uzturvērtības un kaloritātes rēķināšana, kā arī uzdevumi, nostiprinot praktiskas zināšanas par ēdināšanas uzņēmumu iekārtu veidiem, to lietošanu un drošību. Praktiskajā daļā 1 Cp mācību grupa sacentās olu krāsošanas prasmēs, savukārt 2 Cp un 3 C mācību grupas izlozēja “melnās kastes” izejvielas un izstrādāja tehnoloģisko dokumentāciju, kā arī veica olu ēdiena pagatavošanu. Lieldienu Meikatons, tā ir iespēja audzēkņiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, pierādīt savas līdera spējas un trenēt savu spēju strādāt komandā.

Rezultāti:

Paldies skolotājām Nataļjai Anosovai, Dzidrai Babrai, Samantai Gailei un Ritai Melnei, par Lieldienu meikatona uzdevumu izstrādi un organizēšanu.

14. martā Rēzeknes tehnikumā notika ikgadējā valsts mēroga kompleksā olimpiāde Pārtikas produktu tehnoloģiju jomā.Šogad olimpiādē piedalījās Valmieras tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (Rīga un Preiļu struktūrvienība) un Rēzeknes tehnikuma 2. un 3. kursu izglītojamie.  Olimpiādes uzdevumos tika integrēts dažādu mācību kursu un priekšmetu saturs: pārtikas ražošanas tematika, angļu valoda, ķīmija, matemātiskie aprēķini. Konkursanti teica, ka saturs bija pietiekoši sarežģīts, bet līdz ar to rosinošs turpmākai zināšanu pilnveidei.

Skolotājas G.Meikulova un D.Gricika izglītojamajiem piedāvāja arī meistarklases – ,,Glazēto biezpiena sieriņu’’ un cepumu ,,Madlēna’’ gatavošanu. Visi darbojās ar interesi un rezultāts izdevās lielisks!

Pasākuma noslēgumā ar jaunu repertuāru klātesošos priecēja  Rēzeknes tehnikuma koris ,,Šūpoles” Solvitas Pavlovskas vadībā.

Paldies visiem skolotājiem, kuri sagatavoja izglītojamos olimpiādei!

Paldies Rēzeknes tehnikuma darba grupai, kura izstrādāja daudzveidīgus uzdevumus, kā arī organizēja konkursa norisi: Nellijai Gudai, Guntai Meikulovai, Danai Gricikai, Ritai Melnei, Ingai Bukšai – Ciršai, Rasmai Tretjakovai, Kristīnei Pavelkovskai, Dainim Susejam.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Irēna Kroiče

13.martā izspēlējām konkursa ,,Erudīts 2024” 2.spēli “PAR KINO”. Startēja 20 komandas un pēc tradīcijas konkursā bija gan jautājumu aplis, gan vizuālie un audio uzdevumi, noslēgumā arī azartiskais Kahoot! Prieks, ka godagotās vietas šoreiz izcīnīja pavisam citi dalībnieki – tas nozīmē, ka cīņa par uzvaru  kopvērtējumā kļūst spraigāka.

Nākamā spēle ,,PAR DABU” notiks aprīļa mēnesī un tajā, saskaņā ar nolikumu piedalīsies 15 komandas ar augstāko punktu skaitu kopvērtējumā.

Sveicam uzvarētājus un nākamās spēles dalībniekus!

Īpašs paldies Rotai Ivanovai par atbalstu spēles satura sagatavošanā! Paldies par sadarbošanos Samantai Rakovai un Samantai Sparānei, Sindijai Guntrai Škurovai un Alisai Gromovai!

S.Pavlovska, spēles organizators

29. februārī Jelgavas tehnikumā notika noslēdzošie Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa ,,SkillsLatvia 2024” pusfināli prasmju konkursos “Datortīklu administrēšana” un ,,Web tehnoloģijas’’, kur  Rēzeknes tehnikumu pārstāvēja grupas 2As izglītojamie Ņikita Rogovs un Ingus Semjonovs un grupas 4Ap izglītojamais Ilmārs Šņucins.

4. vietu un tiesības startēt finālā šoreiz ieguva Ņikita Rogovs. Apsveicam!

Paldies skolotājiem Dainim Susejam, Vladimiram Ivanovam un Sergejam Kakaulinam par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā konkursam.

Līdz ar to, ņemot vērā pusfinālu rezultātus, ir nokomplektējusies Rēzeknes tehnikuma komanda startam ,,SkillsLatvia 2024” finālā:

Lai visiem neatlaidība un izturība, gatavojoties ,,SkillsLatvia 2024” fināla pasākumam Rīgā, kurš notiks laikā no 8. līdz 11. maijam. 

Informāciju sagatavoja direktora vietniece  Irēna Kroiče.

Bildes no pusfināla prasmju konkursos “Datortīklu administrēšana” un ,,Web tehnoloģijas’’:

28.februārī ar spēli par pavārmākslu startēja  konkurss ,,Erudīts 2024”. Kā ierasts – notiks 3 spēles par dažādām tēmām un lielais fināls. Pirmajā spēlē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 27 komandas. Uz katru nākamo kārtu tiks izvirzīts noteikts komandu skaits pēc reitinga un saskaņā ar konkursa nolikumu. 

Sveicam uzvarētājus un uz nākamo kārtu izvirzītās komandas!

22. februārī Liepājas Valsts tehnikumā notika Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa ,,SkillsLatvia 2024” pusfināls prasmju konkursā “Elektriskās instalācijas”, kur  Rēzeknes tehnikumu pārstāvēja grupas 3E izglītojamais Raivis Garkalns un grupas 4E izglītojamais Kaspars Skangalis.

Konkursa laikā bija jāveic apjomīgi un sarežģīti uzdevumi:

Programmējamā loģiskā kontroliera programmēšana elektrodzinēja vadībai ar indikāciju, kā arī apgaismojuma vadības shēmas izveide un konfigurēšana, izmantojot KNX sistēmas elementus, slēdžus/pogas.

Konkursa “Elektriskās instalācijas” pusfināla darbu izpildi vērtēja pedagogi nozares eksperta Andra Krūmiņa, SIA “AK – STUDIJA”, vadībā.

Raivis un Kaspars sekmīgi izpildīja paredzētos uzdevumus, iegūstot tiesības piedalīties konkursa ,,SkillsLatvia 2024” finālā. Apsveicam un lepojamies!

Paldies IP Enerģētika skolotāju komandai par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā konkursam!

Lai visiem izturība un iedvesma, gatavojoties ,,SkillsLatvia 2024” fināla pasākumam, kurš notiks Rīgā laikā no 8. līdz 11. maijam. 

Informāciju sagatavoja direktora vietniece  Irēna Kroiče