Šajā mācību gadā kā pirmie  tehnikumu absolvēja 16 izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņi, iegūstot profesionālo kvalifikāciju “Pavārs”.  Kvalifikācijas eksāmenā visi uzrādīja atzīstamas zināšanas un prasmes, 9 absolventi noslēguma eksāmenā saņēma vērtējumu “teicami” un “izcili”.

Paldies Evelīnai Kubakai un Evijai Astašovai par ieguldījumu tehnikuma panākumu sporta jomā kaldināšanā un Artūram Molodcovam  par muzicēšanu grupā “Vieta Jūsu reklāmai”!

Lai izdodas realizēt savus sapņus, lai veiksmīgs dzīves, karjeras  un izaugsmes ceļš!

Atvērto Durvju Diena RĒZEKNES TEHNIKUMĀ

26.aprīlī no plkst. 10:00 – 14:00

Programma:

10:00 – ADD atklāšana – prezentācija

11:00 – Kahoot spēle Nr.1

12:00 – Jauniešu jauktā kora un instrumentālo ansambļu koncerts

12:30 – tikšanās ar Jauniešu pašpārvaldi

13:00 – Kahoot spēle

13:45 – loterija (piedalās visi reģistrētie apmeklētāji) un apbalvošana

Izvēlies Rēzeknes tehnikumu un:

2024.gadā 4.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Rēzeknes tehnikumā, Varoņu iela 11a notiks asins donoru diena.

Asinis ziedot ir aicināti visu grupu asins donori. Valsts asinsdonoru centrs nodrošina katram donoram pusdienu naudu 4,27 EUR.

LĪDZI JĀŅEM PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS UN BANKAS KONTA NUMURS!

Uzziņai: Darba attiecībās esošam donoram pienākas brīva diena saskaņā ar LR Darba likuma 74.pantā noteikto atlīdzību (ja darbiniekam ir noteikta laika alga – izmaksā noteikto darba samaksu, ja akorda alga – izmaksā vidējo izpeļņu), ja, “iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis”. “Darbiniekam, kurš ārstniecības iestādē nodod asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas dienu, izmaksājot 74. panta trešajā daļā noteikto atlīdzību. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā.” Asins donori trīs līdz četru darba dienu laikā pēc asins ziedošanas var interesēties par analīžu rezultātiem pa bezmaksas tālruni: 8000 0003.