Tā var raksturot 2 Bc grupas mācību ekskursiju uz Lūznavas muižas kompleksu programmas Latvijas Skolas soma ietvaros. Tā patiesi bija zināšanu un informācijas pilna soma – par muižas vēsturi, arhitektūru, izcilām personībām. Informācija saistījās arī ar grupas audzēkņu izvēlēto profesiju būvniecības jomā. Bijām pārsteigti par mūsdienīgajiem ekspozīcijas risinājumiem. Paldies Lūznavas muižas gidei Rutai Polovinkinai un programmai par iespēju iepazīt Latvijas kultūru, vēsturi, arhitektūru.

2 Bc mācību grupas audzinātāja Tatjana Samuilova

6.aprīlī 3.kursa IP “Programmēšanas tehniķis”  izglītojamie  programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz  Alūksnes pils muzeju un Bānīšā staciju, lai piedalītos  kultūrmantojumu izzinošās aktivitātes.

Dažas izglītojamo atsauksmes:

“Ļoti jauka bija spēle Alūksnes pils muzejā, jo bija interesanti pašiem visu meklēt un, izpildot dažādus uzdevumus, atklāt  nezināmas lietas un aplūkot  senus priekšmetus, piemēram, koka lukturīti, veco telefonu, karavīru zābakus, vimpeli.” (Samanta)

“Alūksnes muzeja apmeklējums  atstāja iespaidu ar tā interesantām vēsturiskajām lietām. Man patika uzdevumi, jo pašam patstāvīgi bija jāizstaigā muzeja telpas, jāizpēta gan lietas, kas pašam šķita interesantas, gan arī jāmeklē priekšmeti, kuri bija vajadzīgi uzdevumu izpildei. Bānīša stacijas apmeklējums paliks atmiņā ar telpas mūsdienīgo un neparasto dizainu, kā arī  piedāvātajiem daudzveidīgiem interaktīviem uzdevumiem. Bija sajūta, ka atrodos ceļā, sēžu pašā vilciena vagonā.” (Erlends)

“Alūksnes muzejā bija diezgan neparasts noslēgums, kad klavieru zālē tumsā skatījāmies multimediālu projekciju “Helēnas dziedājums”. Tad gan aizdomājos par tiem laikiem un  cilvēkiem, kas tur kādreiz dzīvoja.” ( Viktorija)

Pateicoties muzeju darbinieku piedāvātajām un rūpīgi organizētajām aktivitātēm, jaunieši pilnveidoja prasmi  orientēties  telpās, nolasīt izstāžu un ekspozīciju anotācijas, atrast nepieciešamo informāciju, būt vērīgiem, sadarboties  un mērķtiecīgi sasniegt rezultātu.

Alūksne pārsteidza!

Informāciju sagatavoja 3Ap grupas audzinātāja D. Čakše

Izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 4.D grupas jaunietes   kultūrizglītības programmas Latvijas Skolas soma  ietvaros 26.janvārī devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju, lai iepazītos ar Latvijas kultūras kanona vērtību – Latgales podniecību  muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Māla pikuča piedzīvojumi”.

Muzejpedagoģes Renātes vadībā jaunietēm bija iespēja ne tikai apskatīt lielāko Latgales keramikas pastāvīgo ekspozīciju Latvijā un pasaulē, bet arī uzzināt keramikas izstrādājumu tapšanas gaitu, tehnikas un izstrādājumu pielietojumu. 

Īpašu interesi un sajūsmu raisīja muzejā atrodamie “svilpaunieki” – katrs ar savu skanējumu un mākslinieku veidoto unikālo dizainu.

Nodarbības otrajā daļā jaunietēm bija iespēja radoši izpausties darbojoties ar mālu.

Informāciju apkopoja skolotāja Evija Agule

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas “Komerczinības” 1. kursa izglītojamie un izglītības programmas “Mehatronika” 2. kursa izglītojamie decembrī devās mācību ekskursijā un iepazinās ar “Brīvvalsts dārgumu nama” ekspozīciju un apskatīja mūsu valsts vēstures liecības. Izglītojamie viennozīmīgi guva vērtīgu informāciju par Latvijas izveides pirmsākumiem, par cilvēkiem, kas piedalījās cīņās un pieņēma svarīgus lēmumus, kā rezultātā mēs šobrīd dzīvojam neatkarīgā, demokrātiskā valstī. Lielu izglītojamo uzmanību piesaistīja Latvijas armijas karaspēka vienību krūšu nozīmju ekspozīcija, kas piederējušas varoņiem, kuri drošsirdīgi cīnījās par Latvijas brīvību.

Protams, īpašu jauniešu uzmanību piesaistīja iespēja izmēģināt interaktīvās, digitālās spēles un iespēja nofotografēties ar Rēzeknes mēra ķēdi.

Kā arī, izstāžu namā, izglītojamiem bija iespēja ielūkoties pagājušās simtgades Latvijas ievērojamāko koktēlnieku darbos, tādejādi atklājot, kā koktēlniecība attīstījusies cauri gadu desmitiem, kā arī, kādas tendences bijušas aktuālas tā laika mākslinieku aprindās, proti, laika posmā no Latvijas 1. brīvvalsts laika līdz pat neatkarības atjaunošanai 1991. gadā.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Līga Rubuļņika