Diskusija = rezultāts

Projekts “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes tehnikumā  ar identifikācijas Nr. VP2022/3-2

“Zibsnis1” – šāds nosaukums tika dots  tehnikuma jauniešu pašpārvaldes organizētajai diskusijai projekta “Kontakts” ietvaros. Apmācību semināra “Iedvesma” norises laikā tika apzināts problēmu loks, kuras pēc audzēkņu domām būtu nepieciešams risināt un uzlabot esošo situāciju.

30.novembrī notika  diskusijas 5 darba grupās. Diskutējām par šādiem jautājumiem: “Mentālās veselības uzlabošanas iespējas”, “Veselīgs dzīvesveids ikdienā”, “IKN konsekventa ievērošana”, “Vide, drošība” un “Jauniešu pilsoniskā aktivitāte”.  Diskusiju grupās darbojās tikai audzēkņi- tās vadīja  D.Kupčs, S.Strode, S.Rakova, K.Rēze un K.G.Jansons.

7.decembrī pulcējāmies visi kopā, noklausījāmies darba grupu sagatavotos ziņojumus  un priekšlikumus. Noslēgumā pieņēmām lēmumu par to, kuri  no priekšlikumiem ir svarīgākie un tos ir iespējams realizēt. Nolēmām arī, ka nepieciešams organizēt visu audzēkņu aptauju par to, vai arī viņi atbalsta jauninājumu ieviešanu. Diskusija izvērtās spraiga, arī viedokļi bija atšķirīgi. Noteikti šāda formāta pasākumus būtu jāorganizē regulāri.

Paldies ikvienam aktivitātes dalībniekam!

Jauniešu pašpārvaldes “Zibsnis” dalībniece, 4 In grupas audzēkne Signe Strode


Ziņa ievietota 15.12.2022

Pāriet pie ziņu saraksta