“Ejam mežā!”

Par tradīciju kļuvušais pasākums norisinājās arī šogad, vien nedevāmies uz ierasto vietu Ančupānos kartuma dēļ. Taču gandrīz visas ieplānotās disciplīnas tika realizētas pilnā apjomā. Sporta dienā piedalījās rekordliels komandu skaits – 19 mācību grupas. Izvēlētās disciplīnas ir tādas, lai tajās var piedalīties ikviens , neatkarīgi no sagatavotības līmeņa – Tautas bumba, Basketbola soda metieni, komandas tāllēkšana, šķēršļu josla u.c.

Īpašu interesi parasti, arī šogad,  piesaista virves vilkšanas turnīrs – tajā komandas piedalās pēc brīvprātības principa. Liels prieks, ka šogad 1 E grupas puiši uzveica vecāko kursu komandas.

Lai uzturētu azartu un sacensības garu, vērtējam katru disciplīnu un apkopojam kopvērtējumu. Kopvērtējumā šogad uzvarēja:

1.vieta – 3T grupas komanda,

2.vieta – 3E grupas komanda;

3.vieta – 2Ap grupas komanda.

Saldās balvas saņēma gan atsevišķu disciplīnu uzvarētāji, gan katra komanda.

Paldies skolotājiem un mācību grupu audzinātājiem D.Čakšei, T.Samuilovai, S.Laizānei, I.Dērvinekai, D.Strodei, L.Rubuļņikai, D.Pavļukevičai, I.Bukšai- Ciršai, S.Smirnovai, I.Kojānei, A.Maltam, A.Sinkevičai, M.Sprindžai, M.Ružānei, A.Prikulim, D.Butlerei, J.Medinikam, S.Vasiļjevam un I.Gailei, D.Susejam par jauniešu motivēšanu, līdzdalību norišu nodrošināšanā.

Direktora vietniece audzināšanas darba jomā S.Pavlovska


Ziņa ievietota 30.05.2024

Pāriet pie ziņu saraksta