Kā iestāties Rēzeknes tehnikumā?

Ja ir iegūta pamatizglītība (pabeigtas deviņas klases un saņemta apliecība) un esi nepilngadīgs/a:

 1. No piedāvātā profesiju klāsta izvēlies profesiju, kas Tevi interesē!
 2. Palūdz kādam no vecākiem, lai kopā ar Tevi ierodas tehnikumā un aizpilda iesniegumu par uzņemšanu tehnikumā (Izglītojamo uzņemšanas kārtības Rēzeknes tehnikumā 2023. gadā 1. pielikums);
 3. Vecāki iesniegumu var aizpildīt arī  elektroniski (iesnieguma forma pieejama ŠEIT) , parakstīt to ar savu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu uznemsana@rezeknestehnikums.lv . Šajā gadījumā Tu vari ierasties tehnikumā bez vecākiem, lai klātienē uzrādītu atestāta par pamatizglītību oriģinālu, iesniegtu ģimenes ārsta izdotu izziņu 027/u, kā arī iesniegtu 4 savas fotogrāfijas.
 4. Lai iestātos tehnikumā, vecāku iesniegums ir OBLIGĀTS!
 5. Nenokavē iestāšanos, jo uzņemšanas komisija pieņems lēmumu par mācību grupu komplektēšanu 2023. gada 3. augustā. Pēc šī datuma iestāties tehnikumā varēs tikai brīvajās  vietās, ja tādas būs atlikušas.
 6. Dokumentu pieņemšanu uzsākam ar 19. jūniju.

Ja iegūta vidējā izglītība (Atestāts par vidējo izglītību) un esi pilngadīgs:

 1. No piedāvātā profesiju klāsta izvēlies profesiju, kas Tevi interesē!
 2. Ierodies tehnikumā un klātienē aizpildi iesniegumu par uzņemšanu tehnikumā (Izglītojamo uzņemšanas kārtības Rēzeknes tehnikumā 2023. gadā 2. pielikums) , uzrādot iesnieguma formā  minēto dokumentu kopijas un iesniedzot uzņemšanas komisija dokumentu oriģinālus.
 3. Lai iestātos tehnikumā, pašrocīgi rakstīts  iesniegums ir OBLIGĀTS!
 4. Nenokavē iestāšanos, jo uzņemšanas komisija pieņems lēmumu par mācību grupu komplektēšanu 2023. gada 3. augustā. Pēc šī datuma iestāties tehnikumā varēs tikai brīvajās  vietās, ja tādas būs atlikušas.
 5. Dokumentu pieņemšanu uzsākam ar 19. jūniju.

Ziņa ievietota 26.07.2022 (atjaunota 23.05.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta