Iepakošanas darbnīcas apmeklējums Dricānu vidusskolā

Rēzeknes tehnikuma IP Pārtikas produktu tehnoloģija 2B grupas audzēkņi 9.martā apmeklēja “Iepakošanas darbnīcu”, kas ir izveidota Dricānu vidusskolas telpās, īstenojot LEADER programmas projektu “Iepakošanas darbnīcas izveide”.

Audzēkņi praktiski nostiprināja teorētiskās zināšanas pārtikas produktu iepakošanā un marķēšanā, izmantojot termosarukuma iekārtu, vakuuma iepakošanas iekārtu ar gāzes pievienošanas funkciju, maisiņu aizkausēšanas iekārtu, plēves ruļļa dispanseri, maisiņu aizdares iekārtu, vakuuma  iekārtu, vairākslāņu iepakojumu aizkausētāju un marķētāju. Atbilstoši tehniskajam uzdevumam audzēkņiem bija jāizvērtē iepakojamā produkta īpašības, jāatlasa piemērotākais iepakojuma veids un bija jāizvēlēties atbilstošo iekārtu.

Pasākums bija interesants un noderīgs profesijas apguvē.


Ziņa ievietota 10.03.2023

Pāriet pie ziņu saraksta