“IEPAZĪSTI, IZZINI, IZVĒLIES” 

“IEPAZĪSTI, IZZINI, IZVĒLIES”  – tāds bija šī gada atvērto durvju dienas moto, bet mērķis – organizēt  dienu tā, lai interesenti ne vien iepazītu piedāvāto apgūstamo profesiju klāstu, bet arī sajustu tehnikuma ikdienas atmosfēru. Tāpēc – ikvienam bija iespēja vērot nodarbības, ekskursiju laikā parunāties ar audzēkņiem un skolotājiem, iepazīt interešu izglītības kolektīvus, tikties ar jauniešu pašpārvaldes dalībniekiem, piedalīties orientēšanās vai Kahoot spēlēs, paēst pusdienas tehnikuma ēdnīcā, apskatīt sporta zāli un dienesta viesnīcu. 

Šo iespēju izmantoja 121 interesents,  visvairāk – 108 bija 9.klašu audzēkņi  no Degumnieku, Eglaines,  Liepu, Mērdzenes, Rēznas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja  un  Verēmu pamatskolām,  Kārsavas,  Rīgas 1.tālmācības un Madonas vidusskolām un, protams,  no Rēzeknes 3.pamatskolas un 4.vidusskolas, Rēzeknes 5.pamatskolas un  Rēzeknes 6.pamatskolas.

Ceram, ka ikviens no apmeklētājiem guva vairāk informācijas, izpratnes un pārliecības par savu izvēli izglītības turpināšanai.

Paldies Rēzeknes tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem par darbošanos atvērto durvju dienas norises organizēšanā un nodrošināšanā!

Informāciju apkopoja direktora vietniece audzināšanas darba jomā S.Pavlovska


Ziņa ievietota 02.05.2023 (atjaunota 03.05.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta