Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku sapulce

Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku kopsapulce

2022.gada 1.decembrī plkst.17.30

Darba kārtība:

 1. Mācību procesa organizācija Rēzeknes tehnikumā 2022./2023.m.g.
  • Mācību sasniegumu novērtēšanas kārtība;
  • Skolotāju individuālais darbs ar izglītojamajiem;
  • Dienesta viesnīcas darba organizācija.
 2. Izmaiņas valsts noslēguma pārbaudījumu norisē:
  • Valsts noslēguma pārbaudījumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos;
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.
 3. Ieguldījums audzēkņu personības attīstības veicināšanā un pilsoniskajā izglītībā.
 4. Tikšanās ar mācību grupu audzinātājiem, skolotājiem, administrāciju.

Sapulce notiks Rēzeknes tehnikumā, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Tiks nodrošināta iespēja sapulcē piedalīties attālināti Team platformā. Par nepieciešamību pieslēgties attālināti lūgums sazināties ar mācību grupu audzinātajiem.


Ziņa ievietota 22.11.2022 (atjaunota 25.11.2022)

Pāriet pie ziņu saraksta