“Lai dzīvība nepārtrūkst…..”

Šogad nekāda nepārvaram vara netraucēja turpināt vērtīgo  tradīciju – decembrī, pirms Ziemassvētkiem,  aicināt Valsts asinsdonoru centru ar izbraukuma akciju uz tehnikumu. It kā jau mēs katrs varētu doties patstāvīgi uz centra telpām un ziedot asinis tur, taču…. piemirstas, nepaspējam, nejūtamies pārliecināti  …..  Arī pirmo reizi veicot šo sirds pienākumu, jaunietis jūtas drošāk pazīstamā vidē, kopā ar draugiem vai kursabiedriem. Izglītības iestādes pienākums ir rosināt pilsoniskās līdzdalības apziņu un vēlmi rūpēties par tiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

Asinis ziedoja 39 donori, tātad būsim iesaistījušies palīdzības sniegšanā 117 slimiem cilvēkiem. Vairākiem interesentiem diemžēl šo svētīgo pienākumu neizdevās veikt veselības vai citu objektīvu iemeslu dēļ.

Paldies ikvienam, kurš nav vienaldzīgs un ir gatavs darboties citu labā!

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece audzināšanas darba jomā S.Pavlovska


Ziņa ievietota 08.12.2022

Pāriet pie ziņu saraksta