Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve

Rēzeknes tehnikumā notika projekta darbu aizstāvēšana profesionālo kompetenču modulī, “Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve”.

Moduļa apgūšanas laikā 3C grupas audzēkņi izstrādāja 5 pētnieciski praktiskus projektus par Latvijas novadu – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, kā arī vēsturisko Latvijas novadu Sēliju, pētot tradicionālos ēdienus.

Izglītojamie analizēja dažādus literatūras avotus un praktiski gatavoja latviešu nacionālos ēdienus, integrējot tajos savvaļas augus un izmantojot ēdienu gatavošanas procesā mūsdienīgas metodes un pasniegšanas nianses. Tika izstrādāta tehnoloģiskā dokumentācija, veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi ēdienu gatavošanas tehnoloģiskā procesa pilnveidošanai.

Projekta aizstāvēšanā izglītojamie prezentēja: “Guļbišnikus” (Latgale), kuru receptūrā tika ietverts savvaļas augs – pienenes un rudzupuķes, “Kurzemes strogonov” (Kurzeme), tika integrēta savvaļas augs nātre, “Kuģelis” (Zemgale), tika papildināts ar nātri, “Speķa rauši” (Vidzeme), kas gatavoti izmantojot savvaļas augu nātri, kā arī “Skābputra jeb strebeklis” (Sēlija), ēdiena gatavošanā tika izmantoti savvaļas augi tādi, kā nātre un redzupuķes.

Ēdieni bija izdevušies lieliski. Lai veiksme turpmākajās mācībās!


Ziņa ievietota 28.04.2023 (atjaunota 02.05.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta