Enerģētika un elektrotehnika

Elektrotehniķis

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju
 • Sniegt individuālos pakalpojumus
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Skicē un lasa rasējumus
 • Veic elektriskos un neelektriskos mērījumus
 • Strādā ar elektriskām shēmām
 • Veic montāžas un demontāžas darbus
 • Plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas
 • Noteic un labo elektriskos bojājumus
 • Veic elektroietaišu ierīkošanas darbus
 • Veic detaļu lodēšanas un savienošanas darbus
 • Ievēro vispārpieņemto ētikas un tiesību normas

Ziņa ievietota 29.11.2022 (atjaunota 11.10.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta