Komerczinības

Komercdarbinieks

Komercdarbinieki apgūst prasmes uzņēmuma nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un preču pārdošanā, un reklāmas veidošanā.

Komercdarbinieks spēj veikt ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti, kārtot lietvedības dokumentus. Komercdarbinieki prot veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, veikt tirgus un konkurentu izpēti, izveidot un izmantot piegādātāju datubāzi, novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi, izvēlēties preču pārdošanas metodes. Komercdarbinieki apgūst jaunākās informācijas tehnoloģijas datorprogrammas (grāmatvedības un resursu vadības sistēma Horizon, Adobe Cs5.5 Design Standart (Photoshop), CorelDRAW u.c.).


Ziņa ievietota 29.11.2022 (atjaunota 11.10.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta