Mehatronika

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, apkalpo automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos.

Mehatronisku sistēmu tehniķis darbā:
  • veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu;
  • pārzina mehatronisko sistēmu uzbūvi, uztur to,novērš defektus un veic profilikatiskos remonta darbus;
  • veic bojājumu atklāšanu mehatroniskās sistēmas darbībā un nepieciešamos remonta darbus;
  • prot lasīt rasējumus un veic mehatroniskās sistēmas – elementu, ierīču un mezglu montāžas un regulēšanas darbus, tehnoloģisko pārbaudi un galīgo regulēšanu;
  • veic mehatroniskās sistēmas darbības profila maiņu un veic modernizāciju, kā arī ievieš progresīvus tehniskos risinājumus; 
  • izmanto mērīšanas un kontroles ierīces mehatroniskās sistēmas darbības kontrolē un veic šo mērierīču darbības uzraudzību.
Darba aprīkojums:

izmanto darba mašīnu ciparu vadības tehnoloģijas, loģiskos kontrolerus (PLC), ciparu vadības ierīces un  darbagaldus (CNC).

Darba apstākļi:

strādā individuāli ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

strādā ražošanas un servisa organizācijās.


Ziņa ievietota 29.11.2022 (atjaunota 11.10.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta