Noslēdzies matemātikas konkursa “Matemātikas radošais rīts” otrais posms

28.03.24. notika matemātikas konkursa  “Matemātikas radošais rīts” otrā posma  noslēgums un rezultātu apkopojums. Konkursa otrais posms notika laika posmā no janvāra līdz martam katru otro nedēļu, kurā piedalījās 1.-3. kursu interesenti, kopumā 36 izglītojamie.  Otrajā posmā notika piecas tūres. Nākošajā mācību gadā konkurss arī tiks organizēts!

Otrā posma rezultāti un piešķirtie tituli:

 • K. Kolesnikovs 2Ap I vieta ( sk. N Vaļmispiļte)- Rēzeknes tehnikuma  labākais matemātiķis 2023./24. māc. g.;
 • Cauņa 3T II vieta (sk. J. Stauža)- Rēzeknes tehnikuma  matemātiķis 2023./24. māc. g.;
 • E. Cauņa  1Kz III vieta (sk. J. Stauža)- Rēzeknes tehnikuma matemātiķis 2023./24. māc. g.; ;
 • R. Bogdāns 1Ap III vieta ( sk. J. Stauža)- Rēzeknes tehnikuma  matemātiķis 2023./24. māc. g.;
 • Nikonovs 1 Mt atzinība ( sk. N. Vaļmispiļte);
 • J. Cabuļeva 1Ap atzinība ( sk. J. Stauža);
 • Bogdanovs 1As atzinība(sk. Z. Pudnika);
 • Lāpsele 1 Kz atzinība ( sk. J. Stauža);
 • Kapitonova 1Cp atzinība ( sk. Z. Pudnika);
 • Usačovs 1E dalība ( sk. J. Stauža);
 • Aleksandrova 1Cp dalība (sk. Z. Pudnika).

Godalgotās vietas tika apbalvotas  ar balvām un Atzinības rakstiem. Jaunieši , kuri  regulāri piedalījās konkursā  un uzrādīja labākos rezultātus saņēma Pateicības rakstus  par dalību. Paldies  konkursa dalībniekiem par interesantām idejām, risinot uzdevumus un matemātikas skolotājiem par atbalstu!

 Gaišas, priecīgas un ģimeniskas   Lieldienas!

 Direktora vietniece mācību darba jomā N. Guda


Ziņa ievietota 02.04.2024

Pāriet pie ziņu saraksta