,,Par vienkāršām un skaistam lietām’’

Izskanējis Ziemsvētku ieskaņas koncerts un mācību gada pirmais semestris tuvojas noslēgumam. Tas bijis piepildīts ne vien ar saspringtām  mācībām, bet arī rosīgu pašpārvaldes, interešu izglītības pulciņu dalībnieku darbu,  pilsoniskās līdzdalības aktivitātēm un ārpusstundu pasākumiem.

Paldies koncerta dalībniekiem jauniešu kora “Šūpoles” dziedātajiem un instrumentālās grupas audzēkņiem par svētku noskaņas radīšanu un darbu semestra gaitā. Paldies arī koncerta viesiem – Kristīnei Bufalei un Agatei Dreļai no J.Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas, Vladimiram Lavrentjevam un Stepanam Vavilovam no Z.Ludoržas mūzikas skolas un ģitāristam Jānim Bērziņam.

Lai priecīgi, lai gaiši, lai mīļi un balta sniega pārpilni svētki!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darba jomā Solvita Pavlovska


Ziņa ievietota 21.12.2023

Pāriet pie ziņu saraksta