1.mācību sesija ,,KOMANDA.DISKUSIJA’’

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts

JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

23.oktobrī Rēzeknes tehnikumā pulcējās visi Jauno politiķu skolas dalībnieki no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rēzeknes 5.pamatskolas, Rugāju vidusskolas un , protams,  Rēzeknes tehnikuma.  Sesijas mērķis bija  kopā ar ekspertiem apgūt diskusijas vadīšanas principus, metodes ,prasmes , arī iegūt izpratni un veicināt interesi par politiku, politikas aktualitātēm pašvaldību, valsts un ES mērogā.

Ar mums kopā visas dienas garumā darbojās divi eksperti – koučs Kristīna Kastronovo un  politiķis Veiko Spolītis. Iepazināmies, darbojāmies grupās, mācījāmies reklamēt savas idejas, simulējām diskusijas vadīšanu par mākslīgo intelektu, analizējām savu un citu sniegumu, iedrošinājām viens otru, daudz jautājām un daudz atbildējām.  Pēc pusdienām nodarbības vadīja politikas eksperts . Ar spēles Kahoot palīdzību noskaidrojām savas zināšanas un izpratnes politikas jomā līmeni, izglītojāmies jautājumos par politikas vēsturi, ‘’karojošo politiku’’, politikas līmeņiem – pašvaldība, valsts, ES. Noslēgumā vēlreiz sacentāmies Kahoot spēlē par to, ko jaunu esam iemācījušies , uzzinājuši. Cīņa bija sīva.

Mācību sesijas noslēgumā vienojāmies par nākamās aktivitātes ,,Eksāmens. Jauniešu diskusija’’ norises laiku un uzdevumiem, kā arī aizpildījām aptaujas anketu par mācību sesiju.

Aptaujas anketā bija 10 jautājumi, neliels ieskats tās rezultātos:

  • 96 % aptaujāto  mācību sesiju vērtē ka ļoti labu/labu;
  • Par interesantākajām nodarbību tēmām tiek atzītas ,,Mana drosme’’ un ‘’Latvija – demokrātiska nācijvalsts, ES un NATO dalībvalsts’’
  • 82% respondentu atbild, ka nodarbībās gūtā pieredze ļaus būt drošākiem arī ikdienas darbos;
  • 79% aptaujas dalībnieki  atbildēja, ka nodarbība pilnīgi noteikti veicināja viņu izpratni un interesi par politiku.

Projekta nākamā aktivitāte ,,Eksāmens- ,,Informatīvā kampaņa. Diskusija’’ norisināsies katrā iesaistītajā izglītības iestādē novembra mēnesī. Rezultātus apkopos katra darba grupa atsevišķi un prezentēs tos tiešsaistes tikšanās laikā. 

Informāciju apkopoja  Betija Elizabete Cauņa

Projekta konsultants Solvita Pavlovska

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 27.10.2023

Pāriet pie ziņu saraksta