2.mācību sesija ,,Lielā politika’’

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts

JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

6.decembrī projekta jauniešu grupa devās uz Rīgu, uz Latvijas Republikas Saeimas namu, jo kur gan citur veidot izpratni par to, ko īsti dara Saeimas deputāti, kādā vidē viņi strādā, kāds ir Saeimas protokols.

Patiesībā ikviens Latvijas iedzīvotājs vai pat ciemiņi no citām valstīm var pieteikties ekskursijai uz Saeimas namu – vien jānosūta pieteikums un jāvienojas par konkrētu ekskursijas laiku. Mēs arī uzzinājām, ka mūsu Saeima ir viena no atvērtākajām Eiropā, jo sēdes drīkst vērot gan klātienē, gan internetā, gan ierakstu formātā, var uzzināt ikvienu balsojuma rezultātu.

Dodoties uz Saeimu , katram jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, kā arī jāiziet drošības kontrole. Mums bija iespēja ielūkoties Saeimas sēžu zālē, tikties ar partijas Vienotība deputātu Ainaru Latkovski un pat nofotografēties. Deputāts atbildēja uz mūsu jautājumiem par to, kāds bija viņa politiķa karjeras ceļš, ar kādam grūtībām jāsaskaras politiķim u.c. Pēc tam apmeklējām Saeimas bibliotēkas lasītavu, kur apskatījām ārvalstu delegāciju dāvinātos suvenīrus.

Otrajā ekskursijas daļā devāmies uz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpām, kur Progresīvo partijas deputātes Leilas Rasimas palīdze Paula Zvejniece izskaidroja, kādu darbu deputāti veic komisijās, kā tiek veidotas komisijas, kāpēc tās ir nepieciešamas un atbildēja arī uz jautājumiem, piemēram :  “Kas jādara, lai kļūtu par politiķi?”.

Lai apkopotu informāciju par mācību ekskursijas atziņām un ieguvumiem , jau nākamajā dienā izveidojām elektronisku aptaujas  anketu. Visi dalībnieki atzīst, ka ekskursija bija vērtīga, 90% aptaujāto tagad labāk izprot Saeimas un deputātu darba specifiku. 67% aptaujas dalībnieki uzskata, ka katram jaunietim būtu jāapmeklē Saeimas nams, bet pārējie domā, ka tas jādara tikai tiem, kurus interesē politika. 62% respondentu  apsver domu iesaistīties politikā. 76%  ekskursijas dalībnieki saka, ka turpmāk vairāk sekos līdzi Saeimas darbam.

Aptaujas rezultāti liecina, ka mācību ekskursijas mērķis ir sasniegts, jo jauniešu izpratne un arī interese par politiku ir palielinājusies. Ar nepacietību gaidīsim nākamās aktivitātes un īpaši – iespēju vēlreiz doties uz Saeimu, lai klātienē vērotu sēdes norisi.

Informāciju apkopoja  Amanda Ignatjeva-Ivanova un projekta konsultants Solvita Pavlovska

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 11.12.2023

Pāriet pie ziņu saraksta