Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas izglītojamie mācību praksē ārvalstīs

Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas izglītojamie mācību praksē ārvalstīs

Izveidots 02 jūnijs 2014

2013./2014. mācību gadā Austrumlatgales Profesionālās vidusskola īsteno Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs” (Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239), kura ietvaros izglītojamajiem tika nodrošināta mācību prakse ārvalstīs:

1. Norvēgijā, Sam Eyde profesionālajā skolā savas profesionālās prasmes pilnveidoja 5 izglītības programmas „Būvdarbi” un 7 izglītības programmas „Autotransports” izglītojamie no mācību vietām Lūznavā un Viļānos;

2. Vācijā, dažādos restorānos pavāra prasmes apguva 6 izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie no mācību vietām Rēzeknē un Lūznavā.

Austrumlatgales Profesionālajai skolai ir ilggadēja sadarbība ar Norvēģijas Aust-Agderes apgabala profesionālajām skolām. Sam Eyde skola ir jauna profesionālā izglītības iestāde ar vairākām mācību vietām, kur 4 nedēļu laikā mūsu izglītojamie praktizējās automehāniķu un celtnieku darbos: balansēja riepas, veica ģeneratoru diagnostiku, regulēja automašīnu apgaismojumu, veidoja jumtu konstrukcijas, monatēja koka karkasus sausbuv’ju mājiņām un veica citus darbus.

Brīvajā laikā jaunieši iepazina Arendales pilsētu, pētīja senos arhitektūras pieminekļus, baudīja skaisto Norvēģijas dabu. Neizpalika peldēšanās peldbaseinā, kāpšana kalnos, sporta pasākumi ar Norvēģijas skolas studentiem.

Izglītības programmas „Būvdarbi” 2.kursa izglītojamais Aleksandrs Bauska stāsta:

Es jau 1.kursā biju informēts, ka mūsu skolas izglītojamie piedalās projektos, kuros ietvaros var braukt ārzemēs praksē. Tāpēc man bija lielā motivācija piedalīties šajā projektā. Atlases konkursā tika ņemtas vērā sekmes gan profesionālajos priekšmetos, gan angļu valodā. Svarīga nozīme bija arī skolotāju un grupas audzinātājas atsauksmēm par manu darbu.

Gatavojoties praksei, interesējos par Norvēģiju, tās cilvēkiem un tradīcijām, dabu. Norvēģijā strādājām divās mācību vietas – Dalhske un Sam Eyde arodskolās. Uzskatu, ka prakse man sniedza ļoti daudz manā profesionālajā izaugsmē, tās laikā ieguvu jaunas prasmes savā celtnieka profesijā, uzlaboju savas angļu valodas zināšanas. Uzņemošās skolas projekta koordinators Sigmunds Hertzbergs un skolotāji bija atsaucīgi un saprotoši.

Brīvajā laikā mēs daudz sportojām, iepazinām apkārtni, braucam ekskursijā uz Hove un pavadījām trīs dienas galvaspilsētā Oslo. Mācību prakse Norvēģijā man palīdzēja apgūt labāk iepazīt un izprast citas kultūras cilvēkus. Pēc šī brauciena es esmu pārliecinātāks par sevi un par to, ko es daru.

Vācijā praktikantus ar prakses vietām nodrošināja „Salo+Partner Berufliche Bildung” (skolas sadarbības partneris kopš 2010.gada) dažādu veidu restorānos: 5-zvaigžņu viesnīcas „Swissotel” restorānā „Hillmann`s” un restorānos „LUV” un „September”, kas atrodas paša Brēmenes pilsētas vēsturiskajā centrā.

Uzsākot praksi, izglītojamie ar uzņemošās valsts projekta koordinatoru Wouteru Groetu vadībā iepazinās ar ēdināšanas uzņēmumu darba organizāciju, darba disciplīnas un drošības noteikumiem. Ir jāatzīmē, ka pirms brauciena izglītojamie skolā apguva kursu par minimālās higiēnas prasībām pārtikas uzņēmumā, iegūstot sertifikātu.

Prakses laikā mūsu jauniešiem tika uzticēts veikt konkrētus darba uzdevumus. Uzņēmumu pārstāvji vēroja un vērtēja mūsu izglītojamo prasmes tikt galā ar uzticētajiem darbiem, un ļoti pozitīvi novērtēja skolā apgūtās zināšanas un prasmes. Līdz ar to jo drīz mūsu audzēkņiem tika uzticēti sarežģīti un atbildīgi darba uzdevumi, lai praktikanti izjustu darba specifiku, apgūtu jaunas iemaņas un tās nostiprinātu. Prakses noslēgumā katrs praktikants spēja veikt visus uzdevumus, ko darīja viņu kolēģi – pastāvīgie ēdināšanas uzņēmuma darbinieki.

Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” 3.kursa izglītojamā Aiga Šarigina stāsta:

Uzņemošās organizācijas pārstāvji bija atsaucīgi un izpalīdzīgi Prakses vietā veicām visdažādākos uzdevumus, ievērojot darba disciplīnu un strādājot ar lielu atdevi, lai iegūtu zināšanas, pieredzi un parādītu sevi no labākās puses. Ikviena aktivitāte prakses ietvaros bija ļoti interesanta un izglītojoša. Ļoti patika Brēmene, mums tika organizēta ekskursija ar gidu, kurš stāstīja par slaveno Brēmenes muzikantu skulptūru, Rolanda statuju un citām interesantām vietām. Apmeklējām Beck`s alus darītavu un Brēmenes tehnisko muzeju (Universum). Brīvajā laikā sportojām fitnesa zālē, izmantojām peldbaseinu.

Prakses noslēgumā man izsniedza Europass mobilitātes dokumentu un Salo+Partner Berufliche Bildung organizācijas sertifikātu, kas apliecina manu pieredzi un palīdzēs man atrast labu darbu Latvijā vai ārzemēs. 4 nedēļas Vācijā pagāja tik ātri, ka pat nespējām attapties, kad jau jābrauc mājās.

Prakses laikā esmu ieguvusi jaunus draugus un jaunu pieredzi.

Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” 2.kursa izglītojamā Solvita Burceva atceras:

Šis bija mans pirmais mācību brauciens uz ārzemēm, kas deva man iespēju gūt pieredzi un redzēt citu kultūru. Vācu valodu skolā biju apguvusi pamatzināšanu līmenī, tādēļ sākumā nebija viegli sazināties, bet pamazām apguvu jaunus vārdus un varēju runāt brīvāk. Prakses laikā es apguvu jaunas profesionālās zināšanas, prasmes, ieguvu darba pieredzi. Mūsu skolas ēdienu gatavošanas laboratorijās darba rīki un aprīkojums ir pietiekami moderni, tādēļ šajā ziņā praksē Vācijā nebija pārsteigumu. Mums bija iespēja arī izmēģināt virtuves tehniku, ko nebijām Latvijā izmantojuši savā darbā. Prakses vietā mums parādīja kā ar tiem rīkoties, un mēs ātri apguvām to lietošanu.

Īpaši man palikusi atmiņā mana 18.dzimšanas diena – tā bija ļoti saulaina un jauka diena, ko pavadīju kopā ar savām draudzenēm un skolotāju S.Mikanovu

Austrumlatgales Profesionālās vidusskola saviem izglītojamajiem regulāri, katru mācību gadu piedāvā iespējas Leonardo da Vinci programmas Mobilitātes projektu ietvaros gūt jaunu profesionālo pieredzi un papildināt savas zināšanas un profesionālās prasmes profesijā kādā no ārvalstīm.

Jaunieši šo iespēju labprāt izmanto. Daudziem izglītojamajiem tā ir ne tikai viena no pirmajām iespējām praktizēties ārzemēs, bet arī gūt pirmo priekšstatu par ceļošanu ar lidmašīnu, iepazīt citu valsti, tās vēsturi un kultūru.

Prakses noslēgumā katrs prakses dalībnieks saņēma EUROPASS Mobilitātes apliecinājuma dokumentu, kurā uzskatāmā veidā ir parādītas prasmes un kompetences, kuras apgūtas mācību prakses laikā, kā arī partnerorganizācijas izsniegto sertifikātu par dalību projektā.

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola šīs aktivitātes īstenošanai saņēma finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Ir skaidrs, ka projektam ir liela nozīme jauniešu profesionālo prasmju un zināšanu uzlabošanā. Tā dod iespēju profesionālo vidusskolu izglītojamajiem iegūt prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, apgūt pieredzi strādāt ārzemēs un pilnveidot komunikācijas iemaņas, attīstīt patstāvību un celt pašapziņas līmeni.

Šāda veida aktivitāti skola īstenos arī turpmāk, šobrīd norit darbs, lai 2014./2015. mācību gadā izglītojamajiem un viņu skolotājiem būtu iespēja praktizēties uzņēmumos Vācijā, Lietuvā un Igaunijā.

Svetlana Mikanova, izglītības metodiķe, Leonardo da Vinci projekta koordinatore

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šīs raksts atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Ziņa ievietota 02.06.2014 (atjaunota 18.01.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta