DARBS PROJEKTĀ TURPINĀS.

DARBS PROJEKTĀ TURPINĀS.

Rēzeknes tehnikumā rit 11 mācību semestris projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Mācību iestādē 2022./2023.mācību gada 1. semestrī Projekta PuMPuRS darbība turpinās, atbalstot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas grupas audzēkņus, ar mērķi mazināt izglītības iestādes priekšlaicīgas pamešanas risku.

Šajā mācību semestrī ir sagatavoti un tiek īstenoti 54 individuālā atbalsta plāni. Visi projektā iesaistītie izglītojamie izmanto ekonomisko atbalstu. Ekonomiskos riskus mazinot, no projekta līdzekļiem izglītojamajiem tiek kompensēti izdevumi par ēdināšanu, sabiedrisko transportu, dienesta viesnīcas apmaksa, individuālo mācību līdzekļu iegāde.

Projekta ietvaros, profesionālās izglītības skolotājiem, ir iespēja īstenot profesionālās kompetences pilnveidi.


Ziņa ievietota 11.11.2022 (atjaunota 06.12.2022)

Pāriet pie ziņu saraksta