“EKSĀMENS- DISKUSIJA 2”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts

JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Saskaņa ar projekta aktivitāšu plānu, janvāra mēnesī mums uz tikšanos un diskusiju par aktuālām tēmām bija jāaicina izglītības iestāžu vadība vai padome. Tā kā projektā piedalās jaunieši no vairākām  skolām, vienojāmies, ka  norises datumu, dalībnieku skaitu un sarunas tēmas katra komanda noteiks pati.

Pēc tikšanās organizējām elektronisko aptauju par norisi  un 7.februārī  komandu pārstāvju grupā tikāmies tiešsaistē, lai dalītos ar pieredzi – par kādām tēmām tika runāts, kādi lēmumi pieņemti, kā jutāmies un vai šādas tikšanās jāorganizē arī turpmāk.

No aptaujas rezultātiem secinām, ka 50 % jauniešu tā ir pirmā šāda veida pieredze un daudzi bija uztraukušies. 75 % jaunieši uzskata, ka esam sadzirdēti un pārmaiņas būs, bet ir arī daži skeptiķi. Tikai daži atzina, ka bija ļoti aktīvi diskusijas dalībnieki, lielākā daļa centās iesaistīties un saprot, ka tikai pieredze var dot pārliecinātu darbošanos.

Pārsvarā tika runāts par vides ilgtspējas jautājumiem un sapratām, ka nevienā no iestādēm nav radīti apstākļi atkritumu šķirošanai, kā arī nepietiekami pievēršam uzmanību  resursu taupīšanai. Rēzeknes tehnikumā tikšanās laikā mēs runājām arī par vienlīdzīgām iespējām ēdnīcā un mācību konsultāciju grafiku. 

Ceram, ka izglītības iestāžu vadība sadzirdēja mūs, jo tas būs stimuls arī turpmāk pārstāvēt jauniešu viedokli un uzlabot mācību un dzīves vidi.

Informāciju apkopoja  Katarina Rēze un projekta konsultants Solvita Pavlovska


Ziņa ievietota 10.02.2024 (atjaunota 18.02.2024)

Pāriet pie ziņu saraksta