,,JaPS noslēdzies’’

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

   No 2023.gada 22.augusta līdz 2024. gada 21.jūnijam Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvalde realizēja programmas Erasmus+  projektu nr.2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758 ,,Jauno politiķu skola’’, kura  aktivitātēs piedalījās jaunieši no 8 dažādām izglītības iestādēm.

     Projekta aktivitātes notika pēc mācību skolā principa – mācāmies , kārtojam ieskaites vai eksāmenus. Mācījāmies diskusijas organizēšanas principus – vadījām diskusiju un informatīvo kampaņu  saviem vienaudžiem, mācījāmies publiskās  runas pamatus – piedalījāmies publiskās runas festivālā, padziļinājām zināšanas par demokrātiju – diskutējām ar iestādes vadību, pārstāvējām  savu un citu jauniešu viedokli.

     Tieši tāpat kā skolā pārdzīvojām, gatavojāmies, sadarbojāmies. Galvenā atšķirība – nesaņēmām vērtējumu ballēs, bet ieguvām zināšanas , prasmes , veidojām attieksmes  un pēc vēlēšanās arī Youthpass sertifikātus.

    Projekta ietvaros notika arī jauniešu līdzdalības aktivitāte ,,Saeimas sēdes simulācija’’, kuras laika centāmies pēc iespējas identiski izspēlēt lēmumu pieņemšanas procesu.

    ,,Jauno politiķu skolas’’ izlaidumā viesu mājā ,,Rāznas stāvkrasti’’  tikās paši aktīvākie un paši ,,izturīgākie’’  jaunieši. Atcerējāmies visas projekta aktivitātes, izvērtējām kopējos un katrs savus ieguvumus un sasniegumus, aizpildījām Youthpass sertifikātu saņemšanai nepieciešamo informāciju par apgūtajām kompetencēm, izvirzījām jaunus pašizaugsmes mērķus. Protams, arī atpūtāmies – spēlējām volejbolu, galda tenisu, skrējām krosiņu, baudījām Rāznas ezera burvību, fotografējāmies, rīkojam pikniku. Radošā formātā , veidojot video atgādinājām paši sev un citiem – kas ir līdzdalība.

Noslēgumā aizpildījām pasākuma un visa projekta izvērtēšanas anketas.

Svarīgākās atziņas. Puse aptaujas dalībnieku atzina , ka visvairāk attīstījuši savas ,,personīgās, sociālās un mācīšanās mācīties kompetences’’. 81% dalībnieku pauda viedokli , ka projekta mērķis – ,,Veicināt jauniešu interesi par politiku un izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem” ir sasniegts. 76% atbildēja, ka dalība projektā  veicināja pārliecību par nepieciešamību piedalīties sabiedriskajos procesos. 81% arī turpmāk labprāt iesaistīsies līdzdalības projektos. Uz jautājumu , kuras no iegūtajām prasmēm, kompetencēm visvairāk noderēs personības izaugsmē vai karjeras veidošanā biežāk nosauktas – Darbs komandā, Publiska uzstāšanās, ,,Veiksmīga komunikācija’’.

Paldies projektā iesaistītajiem ekspertiem K.Kastronovo, V.Spolītim, K.Berķim, I.Dreļai, L.Rasimai u.c. par ieguldījumu projekta realizēšanā , tā mērķu sasniegšanā.

Paldies Rēzeknes tehnikuma administrācijai un kolektīvam par sadarbību telpu, transporta un ēdināšanas nodrošināšanā.

Paldies Latgales vēstniecībai GORS un brīvdienu mājai ,,Rāznas stāvkrasti’’ par pozitīvo sadarbību norišu un aktivitāšu organizēšanā.

Paldies Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma direktora vietniecei Raivitai Sondorei un Rēzeknes 5.pamatskolas direktora vietniecei Ingai Peļņai par jauniešu motivēšanu un sadarbību.

Prieks, ka arī šajā gadā ir izstrādāts, iesniegts un apstiprināts jauns līdzdalības projekts DOmā-runā-daRI.

Tāpēc … uz tikšanos jaunos izaicinājumos un aktivitātēs!

Projekta komanda

Ērika, Betija Elizabete, Katarina, Solvita, Ailins, Kārlis Gustavs

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Ziņa ievietota 26.06.2024

Pāriet pie ziņu saraksta