JaPS – Pirmā tikšanās

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekta
JaPS  “Jauno politiķu skola”
projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

26.septembrī JaPS darba grupas komanda klātienē un daļēji   tiešsaistē satikās ar projektā iesaistīto  izglītības iestāžu – Rēzeknes 5.pamatskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rugāju vidusskolas pārstāvjiem. Tikšanās laikā iepazināmies  savā starpā  un mēs – projekta komanda  sanāksmes dalībniekiem prezentējām  gada plānu pa mēnešiem, kā arī atbildējām  uz jautājumiem.

Detalizēti pārrunājām projekta pirmās sesijas norisi – transporta , ēdināšanas, laika plānošanas jautājumus. 1.sesija  plānota klātienē jau 23.oktobrī Rēzeknes tehnikumā. Tās  laikā notiks praktiskās nodarbības ar kouču un politikas ekspertu. Mācīsimies pārvarēt stresu un vadīt diskusiju, paust savu un uzklausīt citu viedokli, veidosim izpratni par politikas būtību un politiķa misiju.

Projekta ,,JaPS’’ komandas vārdā Samanta Rakova

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 28.09.2023 (atjaunota 11.10.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta