“Kā top lēmumi un likumi”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Projekts JaPS ietvaros jau otro reizi devāmies mācību ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu. Šoreiz mērķis – apmeklēt komisiju sēdes, lai vērotu to darbu un veidotu dziļāku izpratni par to, kā tad īsti top likumi, kuri mums visiem jāievēro.

Nebija viegli saskaņot komisiju apmeklējumu, jo to darbs notiek dažādās dienās, dažādos laikos, dažu komisiju sēdes ir slēgtas, kā arī komisijām ir nelielas darba telpas, tāpēc apmeklētāju skaits  ir ierobežots. Neskatoties uz organizatoriskām grūtībām, lielākajai  daļai  JaPS dalībniekiem bija iespēja  piedalīties aktivitātē.

Mēs bijām klāt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kur galvenais jautājums darba kārtībā bija Veselības jautājumu apguve skolās. Deputātus interesēja mūsu viedoklis – vai Veselības mācība ir jāiekļauj izglītības programmās kā atsevišķs mācību priekšmets. Mēs arī komentējām  monitoringa pētījumu rezultātu neprecizitāti. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tika skatīts jautājums par skolas pieejamību  un mums bija iespēja pastāstīt par to, cik lielā mērā mūsu skolās ir domāts par iekļaušanu un cik tās ir pieejamas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tika iekļauts īpašs jautājums par valsts ekonomikas attīstību nākotnes perspektīvā, bet tika apspriests arī jautājums par energo un siltuma resursiem. Komisijas vadītāja pēc sēdes veltīja laiku sarunai ar jauniešiem.

Svarīgākās atziņas. Sapratām, ka lielākais politiķu darbs nav balsošana, bet gan diskusijas , sarunas komisijās un tas nav nemaz tik viegls, jo jāiedziļinās dažāda satura jautājumos, jākomunicē ar ministriju,  valsts iestāžu un sabiedrības grupu pārstāvjiem. Piemēram, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darbā piedalījās gan Veselības ministrijas , gan Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, viņu viedokļi konkrētajā jautājumā ievērojami atšķīrās.

Liels paldies komisiju vadītājām S.Ābramai, A.Zariņai -Stūrei par sadarbību. Īpaši liels paldies Leilai Rasimai , jo pateicoties viņai  izdevās iegūt šo interesanto un vērtīgo pieredzi.

Esam gandrīz gatavi lielajam izaicinājumam “Saeimas sēdes simulācijai” 8.maijā.

Projekta darba grupas dalībniece B.E.Cauņa

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 29.04.2024

Pāriet pie ziņu saraksta