”Mācāmies darot”

Līdz 2024.gada 1.februārim ir iespēja pieteikties mācību praksei ārzemēs Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācamies darot” (Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros.

Līdz 2024.gada 1.februārim uz atlikušajām vietām notiek izglītojamo pieteikšanās 3-nedēļu praksei 2023./2024.m.g. Igaunijā  un Lietuvā (profesionālās izglītības mācību centros). Iepriekš saņemtie pieteikumi ir aktīvi un ar izglītojamiem sazināsies projekta koordinatore.

Konkursa mērķgrupa –

  • Atlases konkursā praksei Lietuvā (Kaunos MPPMC) 2024.gada pavasarī piedalās IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.kursa 2.Ck mācību grupas izglītojamie (prakses vietu skaits – 1 (viena)).
  • Atlases konkursā praksei Lietuvā (Ukmerge KVM) 2024.gada pavasarī piedalās IP „Autotransports” 3.kursa 3.T mācību grupas izglītojamie. Prakses vietu skaits – 1 (viena).
  • Atlases konkursā praksei Igaunijā (Valgaa KOK) 2024.gada pavasarī piedalās IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.-3.kursu 2.Cp un 3.C  mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas).

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi sagatavot pieteikumam nepieciešamos dokumentus (Europass CV un motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās)  un iesniegt projekta koordinatoram skolā.

Atlases konkursa darba komisija izvērtē pretendentu atbilstību dalībai projektā pēc vērtēšanas kritērijiem:

Nr.p.k.  Izglītojamā vārds, uzvārds  Zināšanu vērtējuma vidējā balle profesionālajos priekšmetos  Zināšanu līmenis angļu valodāDalības novērtējums skolas sabiedriskajā dzīve (1 – 5 punkti)*  Motivācijas vēstule   (1 – 3 punkti)**
1.

1.aile  
 

2.aile 
 

3.aile


 4.aile 


 5.aile 


6.aile 

 * iespējamie punkti par dalību skolas sabiedriskajā dzīvē:

5 punkti – piedalās ārpusskolas pasākumos un gūst rezultātus;

4 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē, ir mākslinieciskās pašdarbības

                 kolektīva dalībnieks vai piedalās sporta sekcijās;

3 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē;

2 punkti – piedalās skolas pasākumos mācību grupas ietvaros;

1 punkts – apmeklē skolas pasākumus.

** iespējamie punkti par motivācijas vēstuli:

3 punkti – sniedz ziņas par sevi, pamato savas prakses izvēli ārzemēs un kvalitatīvs

     motivācijas vēstules noformējums;

1 punkts – īsas ziņas par sevi, savu apgūstamo profesiju.

  1. Uzvarētāji tiek noteikti, ņemot vērā maksimāli iegūto punktu skaitu, saskaitot punktus 3., 5., un 6.ailē un pieskaitot 4.aili ar svešvalodas (angļu) zināšanu vērtējumu. Vienādu punktu skaita gadījumā tiek dota priekšroka pretendentam, kas līdz šim nav piedalījies Erasmus+ mobilitātes projektos.
  2. Pretendenti, kas netika dalībnieku skaitā, tiek iekļauti “rezervistu” sarakstos. Kā arī viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praksē citā valstī/plūsmā, ja tajā ir vakances.

Pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš:

2024.gada 1.februāris!

Jautājumi un informācija: Evija Borisova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore

Evija.Borisova@rezeknestehnikums.lv, Rēzeknes tehnikuma 201.kab.


Ziņa ievietota 10.01.2024

Pāriet pie ziņu saraksta