"Mācamies darot"

Līdz 2023.gada 1.augustam ir iespēja pieteikties mācību praksei ārzemēs Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācamies darot” (Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros.

Laika periodā no 2023.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 1.augustam izglītojamo pieteikšanās 3-nedēļu praksei 2023./2024.m.g. Igaunijā  un Lietuvā (profesionālās izglītības mācību centros).

Konkursa mērķgrupa –

  1. Atlases konkursā praksei Lietuvā (Utenos RPMC) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2.-3.kursu 2.B un 3.B mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 4 (četras).
  2. Atlases konkursā praksei Lietuvā (Kaunos MPPMC) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.kursa 2.Ck mācību grupas (prakses vietas skaits – 2 (divas)) un 2.-3.kursu 2.Cp un 3.C  mācību grupu izglītojamie (prakses vietu skaits – 2 (divas)).
  3. Atlases konkursā praksei Lietuvā (Ukmerge KVM) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP „Autotransports” 3.kursa 3.T mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas). IP “Ķokizstrādājumu izgatavošana” 2.-3.kursu 2.K un 3.K mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas).
  4. Atlases konkursā praksei Igaunijā (Ida-Virumaa KHK) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP “Programmēšana” 2.-3.kursu 2.Ap un 3.Ap mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas). IP “Viesnīcu pakalpojumi” 2.-3. kursu 2.D un 3.D  mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas).
  5. Atlases konkursā praksei Igaunijā (Valgaa KOK) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.-3.kursu 2.Cp un 3.C  mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 4 (četras).

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi gatavojot pieteikuma (Europass CV un motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās) projekta koordinatoram skolā.

Atlases konkursa darba komisija izvērtē pretendentu atbilstību dalībai projektā pēc vērtēšanas kritērijiem:

Nr.p.k.  Izglītojamā vārds, uzvārds  Zināšanu vērtējuma vidējā balle profesionālajos priekšmetos  Zināšanu līmenis angļu valodāDalības novērtējums skolas sabiedriskajā dzīve (1 – 5 punkti)*  Motivācijas vēstule   (1 – 3 punkti)**
1.aile  2.aile  3.aile  4.aile  5.aile  6.aile 

* iespējamie punkti par dalību skolas sabiedriskajā dzīvē:

5 punkti – piedalās ārpusskolas pasākumos un gūst rezultātus;

4 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē, ir mākslinieciskās pašdarbības

                 kolektīva dalībnieks vai piedalās sporta sekcijās;

3 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē;

2 punkti – piedalās skolas pasākumos mācību grupas ietvaros;

1 punkts – apmeklē skolas pasākumus.

** iespējamie punkti par motivācijas vēstuli:

3 punkti – sniedz ziņas par sevi, pamato savas prakses izvēli ārzemēs un kvalitatīvs

     motivācijas vēstules noformējums;

1 punkts – īsas ziņas par sevi, savu apgūstamo profesiju.

  1. Uzvarētāji tiek noteikti, ņemot vērā maksimāli iegūto punktu skaitu, saskaitot punktus 3., 5., un 6.ailē un pieskaitot 4.aili ar svešvalodas (angļu) zināšanu vērtējumu. Vienādu punktu skaita gadījumā tiek dota priekšroka pretendentam, kas līdz šim nav piedalījies Erasmus+ mobilitātes projektos.
  2. Pretendenti, kas netika dalībnieku skaitā, tiek iekļauti “rezervistu” sarakstos. Kā arī viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praksē citā valstī/plūsmā, ja tajā ir vakances.

Pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš: 2023.gada 1.augusts!

Jautājumi un informācija: Svetlana Mikanova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore (Mykoob)


Ziņa ievietota 26.06.2023

Pāriet pie ziņu saraksta