“Man ir ko teikt”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Tā saucās kārtējā programmas Erasmus+ projekta “JaPS” aktivitāte – publiskās runas festivāls.

Kāpēc publiskā runa?  Lai iemācītos droši, argumentēti un ar pārliecību paust viedokli par kādu visai sabiedrībai un pašam runātājam svarīgu tēmu vai risināmo jautājumu.

Tēmas izvēlējās paši jaunieši:

  • “Vai un kā jāstiprina valsts un nacionālā drošība”;
  • “Kā stiprināt jauniešu mentālo veselību”;
  • “Centralizētais eksāmens – zināšanas vai stress”;
  • “Alkohola tirdzniecības ierobežojumi – vai tie ir pietiekoši stingri”;
  • “Vides ilgtspēja – zinām, kāpēc nedarām”;
  • “Ko darīt – smēķēšana skolās ir nekontrolējama”.

Festivāls norisinājās trīs kārtās. Sākumā dalībnieki darbojās pāros-prezentēja runu viens otram, pārrunāja, ieteica , komentēja un veica korekcijas, pārdomāja izmaiņas. Turpinājumā  runu prezentēšana notika 5-6 dalībnieku grupās kopā ar kādu no ekspertiem. Noslēgumā runājām lielajā auditorijā un  katrs saņēma vērtējumu, ieteikumus, komentārus no katra eksperta un citiem projekta dalībniekiem.

100% aktivitātes dalībnieki atzina, ka ideja par pakāpenisku auditorijas paplašināšanu ļoti palīdzēja pārvarēt stresu un labāk sagatavoties. Vairāk nekā puse jauniešu atzina , ka ir daudz gatavāki turpmāk uzstāties publiski. Izrādījās, ka dažiem tā bija pirmā šāda veida pieredze. Kopumā aktivitāte tika novērtēta kā izcila vai  ļoti laba.

Paldies ekspertiem – Krišjānim Berķim, Diānai Čakšei, Sandrai Laizānei un Veiko Spolītim.

Informāciju sagatavoja projekta komandas pārstāve B.E.Cauņa un konsultants S.Pavlovska

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 15.03.2024

Pāriet pie ziņu saraksta