Projekta PuMPuRs darbība ir noslēgusies

Kopš 2017./2018. mācību gada  Rēzeknes tehnikums ir piedalījies projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Līdz ar 2022./2023. mācību gada beigām ir noslēgusies arī projekta darbība.

Projekta īstenošanas laikā atbalstu no Projekta līdzekļiem saņēma vairāki simti Rēzeknes tehnikuma izglītojamo, kas izpaudās kā: nodrošināti individuālie mācību līdzekļi, transporta un naktsmītnes izdevumu kompensācija, atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā kā arī izglītojamie saņēma konsultatīvo atbalstu.

Izglītojamajiem ir nepieciešama daudzveidīga palīdzība sekmīgai mācību procesa norisei, tādēļ projektā īstenotās aktivitātes bija vērā ņemams atbalsts mācību procesa īstenošanā gan pašiem izglītojamajiem, gan tehnikuma pedagogu kolektīvam.  Par projekta  “PuMPuRS” atbalsta lietderību vēsta arī daudzās jauniešu un viņu ģimeņu pozitīvās atsauksmes, kurās viņi atzīst, ka dalība projektā viņiem un viņu ģimenēm ir svarīgs atbalsts.

Projekta ietvaros Rēzeknes tehnikuma skolotājiem bija iespēja īstenot savu profesionālo kompetenču pilnveidi un piedalīties supervīzijās.

Paldies projekta atbalsta komandai, IAP sagatavotājiem un uzraudzītājiem par sadarbību un palīdzību atbalsta nodrošināšanā un projekta īstenošanā.


Ziņa ievietota 29.06.2023

Pāriet pie ziņu saraksta