Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.06.2022. – 02.09.2022.)

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.06.2022. – 02.09.2022.)

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/005 
Kopējās projekta izmaksas – 439 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 373 150,00 EUR, valsts budžeta finansējums- 65 850,00 EUR

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” mācību darbnīcu ēkas pārbūves darbi ir pabeigti un 2022.gada 8.jūlijā Būvniecības valsts kontroles birojs veiktos pārbūves darbus ir pieņēmis ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA “LATGALIJA”, autoruzraudzību – PS “Doma & arhitektūra” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Marčuks”.

Objektā veikti šādi energoefektivitātes pasākumi: ēkas ārsienu, logu aiļu un cokola siltināšana; koka rāmju logu un stikla bloku nomaiņa ēkā pret jauniem PVC tipa logiem; ārdurvju un vārtu nomaiņa ēkā pret jauniem energoefektīviem vārtiem un durvīm; bēniņu pārseguma siltināšana; centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu visā ēkā; ēkas siltummezgla pārbūve, nodrošinot attālinātu apkures sistēmas regulēšanu, esošo apkures radiatoru pārbūve un nomaiņa, uzstādot radiatoriem termogalvas; LED tipa apgaismojuma uzstādīšana; pirmā stāva grīdas uz grunts siltināšana.

Projekts tiek īstenots vienlaicīgi ar projektu “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, identifikācijas numurs 8.1.3.0/16/I/004, kura ietvaros mācību darbnīcu ēka tiek pārbūvēta un nodrošināta mācību aprīkojuma iegāde.


Ziņa ievietota 02.09.2022 (atjaunota 06.12.2022)

Pāriet pie ziņu saraksta