"Saeimas sēdes simulācija"

8.maijā 56 jaunieši no septiņām  izglītības iestādēm tikās, lai ar neformālas mācīšanās metodi – simulāciju apgūtu politikas pamatus un dziļāk  izprastu  lēmumu pieņemšanas  principus. Aktivitātes iniciatori un organizatori – Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvalde programmas Erasmus+ jauniešu līdzdalības projekta JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. nr.2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758 ietvaros.

Pasākums norisinājās visas dienas garumā, vairākos posmos. Sākumā iepazīstinājām jauniešus un viesus  ar projekta ideju un pasākumiem, kuri notika mācību gada laikā. Turpinājumā katrs “deputāts” devās uz kādu no komisijām, lai diskutētu  par  jautājumiem, kuri šobrīd ir Latvijas Republikas Saeimas darba kārtībā vai tiek aktīvi apspriesti sabiedrībā. Komisiju nosaukumi atbilda mūsu Saeimas reālām komisijām – Sociālo  un darba lietu, Izglītības, kultūras un zinātnes, Juridiskā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas. Katras grupas  uzdevums bija uzklausīt visu “deputātu” viedokļus un argumentus un izvirzīt pārstāvjus publiskajām debatēm.

Pēc pusdienām devāmies uz Latgales vēstniecību Gors, kur mazajā zālē notika “lielā sēde” –  uzklausījām atšķirīgus viedokļus par pieciem  jautājumiem un balsojām par katru no tiem. Uzstāties bija satraucoši – gan tāpēc, ka tas notika tik lielā un nozīmīgā telpā, gan tāpēc, ka mūs filmēja  Latgales reģionālās televīzijas kameras, arī projekta un tehnikuma operatori. Sēdē piedalījās, runāja un balsoja tikai jaunieši, bet sēdi vēroja  arī skolu direktori, projekta eksperti un mācību vadītāji, Rēzeknes valstspilsētas domes un uzņēmumu pārstāvji, vecāki.

Diskutējām, prezentējām un balsojām par šādiem jautājumiem:

  • Grozījumi Izglītības likuma 30.pantā, kas ļautu izglītības iestādes direktoram drošības nolūkos pārmeklēt audzēkņu personīgās mantas. Likumprojekts netika atbalstīts.
  • Grozījumi Krimināllikuma 230. pantā, kas noteiktu reāla cietumsoda piespriešanu par īpaši cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Grozījumi netika atbalstīti.
  • Grozījumi “Alkohola aprites likumā”, kas noteiktu stingrākus akciju aizliegumus mazumtirdzniecībā. Grozījumi likumprojektā netika atbalstīti.
  • Atbalstu neguva arī priekšlikums Izglītības likumā noteikt stingrākus mobilo telefonu lietošanas mācību procesa laikā ierobežojumus.
  • Noslēguma jautājums sēdes darba kārtībā tika iekļauts pēc mūsu iniciatīvas un  guva 58% balsotāju atbalstu. Tāpēc plānojam iesniegt iniciatīvu “Ieviest veselības mācību kā atsevišķu mācību priekšmetu pamatizglītības un vidējās izglītības programmā” vietnē manabalss.lv

Dienas noslēgumā izvērtējām aktivitāti kopā ar kouču, aizpildījām izvērtēšanas anketas  un baudījām lieliskas vakariņas kafejnīcā “Zīds”.

Dažas  atziņas no pasākuma izvērtēšanas anketām.

  • 86 % dalībniekiem ir izveidojusies dziļāka izpratne par to, kā tiek pieņemti valstiski svarīgi lēmumi.
  • 94 % aptaujātie noteikti ieteiktu vienaudžiem piedalīties līdzīgā aktivitātē.
  • Lielākā daļa jauniešu atzina, ka pasākums ir organizēts augstā līmenī, bija interesants un iegūtas jaunas, vērtīgas zināšanas un pieredze.

Paldies jauniešiem no Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes 5.pamatskolas, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma, Ludzas 2.vidusskolas, Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas, Latgales  Mūzikas un mākslas vidusskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas par iesaistīšanos un līdzdalību.

Ļoti pateicamies politikas ekspertam Veiko Spolītim, kurš visu dienu mūs atbalstīja, konsultēja, palīdzēja sagatavoties debatēm.

Projekta komanda – Betija Elizabete, Katarina, Ērika, Ailins, Solvita

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 13.05.2024

Pāriet pie ziņu saraksta