Skolotāju un audzēkņu mācību brauciens uz Igauniju

2024. gada 29. aprīlī mācību braucienā uz Narvu Igaunijā devās divi Rēzeknes tehnikuma skolotāji Vitālijs Arcihovskis un Juris Katkovskis, kā arī četri 2. kursa audzēkņi: Alisa Gromova, Samanta Rakova (IP “Viesnīcu pakalpojumi”), Enija Gleizdāne un Eliass Misāns (IP “Programmēšana”).

Pateicoties mācību centram Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, skolotājiem bija iespēja nedēļas garumā iepazīties ar Igaunijas skolu pieredzi mehatronikas mācīšanas jomā, kā arī piedalīties ar robotiku saistītās aktivitātēs. Savukārt audzēkņi trīs nedēļu laikā izies mācību praksi Narvas uzņēmumos, uzlabojot iemaņas savās izvēlētajās profesijās, gūstot starpkultūru pieredzi, problēmu risināšanas mākslu un trenējot svešvalodu zināšanas.

Mācību brauciens iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915).

Informāciju sagatavojusi izglītības metodiķe projektu īstenošanas jautājumos I. Skromule


Ziņa ievietota 08.05.2024

Pāriet pie ziņu saraksta