Starptautiskais seminārs “Iekļaušanas aspekti Erasmus+ mobilitātēs profesionālās izglītības iestādēm”

27.-30. maijā Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā norisinājās starptautiskais seminārs “Iekļaušanas aspekti Erasmus+ mobilitātēs profesionālās izglītības iestādēm”, kurā Rēzeknes tehnikumu pārstāvēja izglītības metodiķe projektu īstenošanas jautājumos Ilze Skromule.

Semināra laikā dalībnieki tika informēti par audzēkņu grupas mobilitātēm – jaunu un iekļaujošu aktivitāti Erasmus+ programmā, uzzināja par priekšrocībām un izaicinājumiem, ar ko saskaras izglītojamie ar ierobežotām iespējām, kā arī veidoja jaunus kontaktus, iepazina potenciālos projektu partnerus un dalījās pieredzē ar dalībniekiem no citām valstīm.

Tika uzsvērtas mobilitātes iespējas gan audzēkņiem, gan darbiniekiem, grupā iekļaujot arī izglītojamos, kuriem ir grūtības apmeklēt/pabeigt profesionālās izglītības programmas un piedalīties ārzemju braucienos veselības sarežģījumu, kognitīvo, psiholoģisko grūtību un/vai sociālekonomisko iemeslu dēļ.

Tāpat tika sniegti vērtīgi ieteikumi daudzpusīgai profesionālās izglītības iestāžu internacionalizācijai un starptautisku projektu īstenošanai.

Īpaša pateicība par iespēju piedalīties jāizsaka Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Dānijas Zinātnes un augstākās izglītības aģentūrai.


Ziņa ievietota 05.06.2024

Pāriet pie ziņu saraksta