Uzsākta Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekta

JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’

projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

realizācija

Projekta darba grupā strādā 6 audzēkņi – Ailins Cauņa,  Betija Elizabete Cauņa, Kārlis Gustavs Jansons,  Ērika Kučere,  Samanta Rakova, Katarina Rēze  un projekta konsultante Solvita Pavlovska.  26.septembrī  notiks pirmā darba grupas un citu iesaistīto skolu koordinatoru tikšanās, lai iepazītos,  vienotos par pirmās mācību sesijas norisi,  risinātu saziņas, transporta u.c. jautājumus.

Pirmajā projekta mēnesī esam izstrādājuši informatīvos materiālus- logo, plakātu, saskaņojuši projekta aktivitāšu norises laikus, izstrādājuši budžeta projektu un pats galvenais- organizējuši dalībnieku pieteikšanos.

Projektā piedalīsies 33 jaunieši no 4 izglītības iestādēm – Rēzeknes 5.pamatskolas, Rugāju vidusskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un, protams, Rēzeknes tehnikuma.

Informāciju sagatavoja Samanta Rakova

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 22.09.2023

Pāriet pie ziņu saraksta