Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam – 1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu– līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.  

Projekts skaitļos:

Rēzeknes tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 65 audzēkņi.

Rēzeknes tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 675 audzēkņi.

Rēzeknes tehnikumā populārākās profesijas projekta ietvaros: viesmīlības pakalpojumu speciālists, automehāniķis, pārtikas produktu ražošanas tehniķis, pavārs.

Rēzeknes tehnikumā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA Zaļā sala-R tiek īstenotas ne tikai prakses, bet arī DVB mācības, uzņēmums arī 2019.gadā saņēmis atzinību, kā viens no labākajiem mācību prakšu īstenotājiem Latgales reģionā. Uzņēmumā SIA Lekon savas praktiskās iemaņas apgūst galvenokārt audzēkņi no ēdināšanas jomas, lielā skaitā arī nākošie pārtikas produktu ražošanas tehniķi. Savukārt uzņēmums SIA Selena L piedāvā izaugsmes iespējas gan datorsistēmu, gan programmēšanas tehniķiem.  Transporta nozarē prakses vietu izvēlē populāri ir uzņēmumi AS Rēzeknes Autobusu parks un SIA Valters & Gr, kur savas zināšanas papildina un pilnveido tieši automehāniķi. Abi uzņēmumi ir saņēmuši arī LDDK atzinības kā vieni no labākajiem prakšu un DVB mācību īstenotājiem reģionā.

Vairāk par projektu: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

Neformālās izglītības programmas

Izglītības
programma
Iepriekšējā
izglītība
PedagogiMācību
ilgums
Grupas
lielums
Norises
laiki
Kopējā
mācību
maksa*
Līdzmak-
sājums 10%**
Iekšējās instalācijas elektrisko
shēmu montāža
PamatizglītībaAndris Stafeckis,
Antons Skudra,
Imants Gērikas
4 mēneši
(140 h)
10 – 12 personasDarbdienu vakaros
vai sestdienās
360,00 EUR36,00 EUR
Programmējamie kontrolieriPamatizglītībaVitālijs Dunkins2 mēneši
(50 h)
10 – 12 personasDarbdienu vakaros
vai sestdienās
225,00 EUR22,50 EUR
Automobiļa elektroiekārtu
remonta pamati
PamatizglītībaJānis Mediniks,
Vitālijs Arcihovskis
3 mēneši
(80 h)
10 – 12 personasDarbdienu vakaros
vai sestdienās
360,00 EUR36,00 EUR
Elektronisko sistēmu
remonta pamati
PamatizglītībaJānis Mediniks3 mēneši
(80 h)
10 – 12 personasDarbdienu vakaros
vai sestdienās
360,00 EUR36,00 EUR
Personas datu
aizsardzība (IT) un
IT drošība
Vidējā izglītībaRoberts Glaudiņš2 mēneši
(40 h)
10 – 12 personasDarbdienu vakaros
vai sestdienās
180,00 EUR18,00 EUR
ĶiberdrošībaVidējā izglītībaRoberts Glaudiņš2 mēneši
(30 h)
10 – 12 personasDarbdienu vakaros
vai sestdienās
135,00 EUR13,50 EUR

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības
programma
Iegūstamā
profesija
Iepriekšējā
izglītība
PedagogiMācību
ilgums
Grupas
lielums
Norises
laiki
Kopējā
mācību
maksa*
Līdzmak-
sājums 10%**
Gaļas produktu ražošanaGaļas
produktu
izgatavotājs
PamatizglītībaAntonija Tutina
Gunta Meikulova
Nataļja Anosova
10 mēneši
(640 h)
10 – 12
personas
Darbdienu vakaros
vai sestdienās
952,00 EUR95,20 EUR
Gaļas produktu ražošanaLopu kāvējsPamatizglītībaAntonija Tutina
Gunta Meikulova
Nataļja Anosova
10 mēneši
(640 h)
10 – 12
personas
Darbdienu vakaros
vai sestdienās
952,00 EUR95,20 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās no 2019.gada 27.maija līdz 2019.gada 28.jūnijam tiešsaitē: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/