Par KPFI projekta līguma Nr.KPFI-5/41 izbeigšanu

Pamatojoties uz Atbildīgās iestādes, Vides investīciju fonda, Finansējuma saņēmēja un Nozares ministrijas 2011.gada 10.janvārī noslēgtā līguma par projekta īstenošanu Vispārīgo noteikumu 14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta sēdes protokola Nr.45 18.paragrāfu, tiek izbeigts līgums KPFI projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” Nr. KPFI-5/41, nesasniedzot projekta mērķi.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.