A.Masiļūnes ,,Povuoru gruomotas'' atkārtotā izdevuma prezentācija Rēzeknes tehnikumā

Ir noslēdzies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Mazo kultūras un tūrisma projektu finansētais projekts ,,A. Masiļūnes grāmatas “Povuoru gruomota” redizains un atkārtota izdošana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai’’, kuru īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju, Latgales Industriālo tehnikumu un Rēzeknes tehnikumu.

14.decembrī Rēzeknes tehnikumā notika A. Masiļūnes  “Povuoru gruomotas” izdošanu popularizējošs pasākums, kurā piedalījās 2C, 3C, 4C, 3In un 4In izglītojamie. Tika iegūta informācija par A. Masiļūnes grāmatas tapšanas procesu,  grāmatas dizaina veidošanu un ēdienu fotogrāfiju tapšanu.

Skolotāja Samanta Gaile organizēja meistarklasi “Masiļūnes salati”: tika gatavoti veselīgi, vitamīniem bagāti rutku, kāļu un burkānu salāti.

Pasākuma noslēgumā projekta īstenotāji dalījās atmiņās par izcilo pavāri Antoņinu Masiļūni, viņas izstrādātajām ēdienu receptūrām un ieteikumiem garšīgu maltīšu pagatavošanā.

Jaunizdotā A. Masiļūnes “Povuoru gruomota” ir pieejama arī Rēzeknes tehnikuma bibliotēkā – aicinām to aktīvi izmantot, pārņemot vērtīgu pieredzi ēdienu gatavošanā.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Irēna Kroiče

Foto: Natālija Brokāne


Ziņa ievietota 15.12.2022 (atjaunota 19.12.2022)

Pāriet pie ziņu saraksta