Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku un programmatūru, sniedz konsultācijas darbā ar biroja tehniku un programmatūru.

Datorsistēmu tehniķis darbā:
Darba aprīkojums:

darbā lieto datoru, tīkla aparatūru un dažādus datu nesējus, datortehnikas un tīkla iekārtu diagnostikas ierīces (piemēram, caurlaidības un noslodzes nolasīšanai), strādā ar dažādām operētājsistēmām, lieto dažādus instrumentus (piemēram, skrūvgriežus, plakanknaibles), izmanto biroja tehniku (piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; uzņēmumos, kuros datorsistēmu darbība jānodrošina nepārtrauktā režīmā, dežurējošie tehniķi strādā maiņās; apkalpojot vairākus klientus vai vienas organizācijas vairākas filiāles, var strādāt gan attālināti no savas darbavietas, gan doties izbraukumos pie klienta.

Darba iespējas:

 var strādāt gan IT uzņēmumos, kas nodrošina datrortehnikas un sistēmu apkalpošanu saviem klientiem, gan kā štata darbinieks uzņēmumos, kuri paši nodrošina savas datortehnikas un sistēmas apkopi.