Pārtikas produktu ražošanas tehniķis plāno, organizē, uzrauga pārtikas produktu sagatavošanas, pirmapstrādes, ražošanas, iepakošanas, pēcapstrādes un uzglabāšanas procesus pārtikas aprites (pilna un/vai nepilna ražošanas cikla) uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis darbā:

Darba aprīkojums:

pārtikas produktu ražošanas tehniķa darba aprīkojums ir dators, lai veiktu dažāda veida uzskaites, kā arī ierastā virtuves tehnika un aprīkojums – katli, virtuves svari, jaucējaparāti u.tml.

Darba apstākļi:

pārtikas produktu ražošanas speciālista darbs norit iekštelpās paaugstināta trokšņa, vibrācijas un mitruma apstākļos, kā arī paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos. Jāņem vērā, ka darbs saistīts ar dažādu dezinfekcijas līdzekļu, indīgu gāzu, sārmu un skābju izmantošanu. Darba laiks var būt noteikts kā 8 stundu darba laiks – katru darba dienu no 8:00-17:00, vai arī maiņās. Atkarībā no uzņēmuma – iespējams darbs arī brīvdienās, svētku dienās vai ārpus ierastā darba laika.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga pārtikas produktu ražošanas speciālistam atkarīga no ieņemamā amata, atbildības pakāpes, ražotnes lieluma, kā arī Latvijas reģiona, kurā uzņēmums atrodas.

Darba iespējas:

pārtikas produktu ražošanas tehniķis var strādāt visu veidu pārtikas ražošanas uzņēmumos, lielveikalu kulinārijas nodaļās, kā arī dibināt savu uzņēmumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, iejūtībai un organizatora spējām, jāpārzina pārtikas jomu reglamentējošie noteikumi, jābūt labām komunikācijas prasmēm, jābūt vēlmei sevi nepārtraukti pilnveidot, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, jābūt spējai strādāt komandā, kā arī jāspēj vadīt padotos darbiniekus. Jāspēj komunicēt ar partneriem vismaz divās svešvalodās.