Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku kopsapulce

Cienījamie vecāki!

Aicinām Jūs uz Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku kopsapulci

2023. gada 18. oktobrī, plkst 17.30.

Rēzeknes tehnikuma konferenču zālē

vai pieslēdzoties attālināti

Darba kārtībā:

 1. Mācību procesa organizācija 2023./2024. mācību gadā;
  • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;
  • Mācību stundu apmeklētība;
  • Nosacījumi izglītojamo pārcelšanai nākamajā kursā;
  • Noslēguma eksāmenu norise mācību gada laikā;
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšana un norise.
 2. Izglītības procesa organizēšanu un norisi tehnikumā reglamentējošā iekšējās kārtības dokumentācija (Iekšējās kārtības noteikumi, Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība, Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi, Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, u.c.).
 3. Grupu sanāksmes/ individuālas pārrunas ar grupu audzinātājiem.

Direktore                                   B. Virbule


Ziņa ievietota 13.10.2023

Pāriet pie ziņu saraksta