Stāsti par Latviju

Radošo darbu konkurss “Stāsti par Latviju

Uzdevums

Uzraksti radošo darbu par vienu personību  vai notikumu,  kas Tevi iedvesmojis, rosinājis pārdomas, bijis spilgts vai nozīmīgs

Apjoms līdz 400 vārdiem

Vērtēšana 

  • Satura mērķtiecīga atklāšana
  • Domas dziļums un argumentēšana
  • Faktu izmantošana
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana 
  • Ievērotas darba noformēšanas prasības

Iesniegšana

Datorrakstā vai rokrakstā 

Datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums – 12,   atstarpe starp rindām – 1,5, attālums no lapas malām – 2,5 cm) 

Rokrakstā – A4 lapa, atkāpes no malām (2,5 cm), labi salasāms 

Jāiesniedz līdz 2023. gada 13. novembrim  elektroniski: e-pasts  c.diana@inbox.lv vai personīgi 402. kab. (sk. D.Čakše), norādot autora vārdu, uzvārdu, grupu 


Ziņa ievietota 02.11.2023

Pāriet pie ziņu saraksta