,,Svinam Latvijai 105’’

Saturīgi, skaisti, sirsnīgi svinam Latvijas svētkus  visu novembra mēnesi.

6.novembrī ieskandinājām svinības pasākumā ,,Izdziedam Latviju’’ , kura mērķis uzturēt kopā dziedāšanas tradīciju un mācīties latviešu dziesmas. 

10.novembrī klausījāmies lielisku – patriotisma un  mīlestības pret savu valsti piepildītu vīru folkloras kopas ,,Vilki ’’  koncertlekciju ,,Latviešu karavīru dziesmas un dzīvesziņa no seniem laikiem līdz mūsdienām’’.

16.novembrī svinīgajā svētku pasākumā uzklausījām Zemessardzes 3. Latgales brigādes virsseržanta Guntara Lizdika svētku uzrunu  un apsveikumu, priecājāmies par  tehnikuma jauniešu kora ,,Šūpoles ‘’ un vokāli instrumentālā ansambļa priekšnesumiem. Skolotāja D.Čakše apbalvoja radošo darbu konkursa ,,Stāsti par Latviju ’’ uzvarētājus A.Žvirbli, K.Čugunovu un D.Krištopāni.

Pasākuma laikā visus klātesošos sveica tehnikuma direktore Benita Virbule. Tika pasniegti Goda raksti, Atzinības un balvas    audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem.

Ar Goda rakstu – Par godprātīgu mācību darbu un pilsonisko aktivitāti, sagaidot Latvijas valsts dibināšanas 105.gadadienu tika apbalvoti   audzēkņi:

Eliass Misāns, Ingus Semjonovs, Ričards Gabranovs, Egija Zondaka, Eduards Dārziņš, Leo Grišulis, Amanda Ņukša, Samanta Rakova, Katarina Rēze, Kārlis Gustavs Jansons, Juris Vaņkovs, Samanta Sparāne, Viktorija Ļuta, Ērika Kučere, Anna Makņa, Ailins Cauņa.

Atzinība  par godprātīgu mācību darbu sagaidot Latvijas valsts dibināšanas 105.gadadienu tika izteikta  audzēkņiem:

Kristeram Bogdānam, Kasparam Kopštālam, Ingum Lukšam, Edgaram Koroševskim, Ņikitam Vavilovam, Maksimam Ašurko, Sigitai Jurānei, Alisai Gromovai, Vasīlijam Rudinam, Valteram Určam, Karenam Kakaulinam, Rinaldam Bonkam, Samantai Novikovai.

Tehnikuma Goda rakstus – Par godprātīgu un radošu darbu jauniešu izglītošanā un audzināšanā ,   sagaidot  Latvijas valsts dibināšanas 105.gadadienu saņēma skolotāji:

Dana Gricika, Oksana Mortuzāne, Solvita Pavlovska, Nadežda Vaļmispiļte, Vitālijs Dunkins,Vladimirs Ivanovs, Jānis Pavlovskis.

Goda raksti  par godprātīgu un atbildīgu darbu, sagaidot  Latvijas valsts dibināšanas 105.gadadienu tika pasniegti tehnikuma darbiniekiem :

Ainai Kučānei, Natalijai Lucenko, Svetlanai Novakšanovai, Ivetai Tutinai.

16.novembra vēlā pēcpusdienā Jauniešu kora ,,Šūpoles’’ dziedātāji piedalījās Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu koru svētku koncertā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, kur ikviena kora skanējums bija skaists, bet visiem kopā- spēka un mīlestības apliecinājuma pilns.

Svinēt turpināsim  18.novembrī pie Latgales Māras pieminekļa, dodoties kopīgā gājienā un dziedot, arī katrs savās mājās, savā pagastā, savā pilsētā.

,,Man pieder tēvu zeme ar visām atmatām.

Man pašam kungam būt, man pašam arājam’’.

Šo  latviešu tautas dziesmu izvēlējamies par  tehnikuma svētku mēneša moto un gribētos, lai tā mēs katrs jūtamies un tā darbojamies  ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.

Video no pasākumiem:

Informāciju apkopoja direktora vietniece audzināšanas darba jomā S.Pavlovska


Ziņa ievietota 17.11.2023

Pāriet pie ziņu saraksta